Piet Adema, voorzitter Schoonmakend Nederland: “Miljoenennota goed voor onze schoonmakers, zorgwekkend voor onze ondernemers”

Nieuws 20 september 2022

Piet Adema, voorzitter Schoonmakend Nederland: “Miljoenennota goed voor onze schoonmakers, zorgwekkend voor onze ondernemers”

“Goed dat het kabinet met een fors pakket aan maatregelen actie onderneemt om de koopkracht van burgers te verbeteren. De hoge inflatie en energiekosten raken onze schoonmakers hard in de portemonnee, wat terug te zien is in een stijgend aantal loonbeslagen in onze sector. Het prijsplafond op energie, verlenging van de energietoeslag en verhoging van de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget gaan onze schoonmakers enorm helpen en geven financiële rust. Tegelijkertijd breken er onzekere tijden aan voor onze ondernemers. Ondanks het pakket van 600 miljoen euro voor het MKB maken we ons zorgen over de optelsom van extra lastenverzwaringen, de versnelde verhoging van het minimumloon en alle andere kosten die ze voor de kiezen krijgen", reageert Piet Adema, voorzitter Schoonmakend Nederland op de vandaag gepresenteerde begroting 2023.  

Expert

Vooral de versnelde verhoging van het minimumloon van 10% zal een grote impact hebben op het loongebouw van de schoonmaaksector. Adema: “Hoewel de schoonmaak al jaren 120% van het wettelijk minimum uurloon betaalt, heeft zo'n versnelde verhoging een enorme effect op een arbeidsintensieve sector als de schoonmaak. Tel daarbij op de verhoging van de vennootschapsbelasting en je begrijpt dat deze lastenverzwaring onze ondernemers niet in de koude kleren gaat zitten.” 

Verruiming WKR 

Adema is te spreken over de verlaging van de arbeidsongeschiktheidspremie en verruiming van de werkkostenregeling. “Dit laatste is mede mogelijk gemaakt door sterke lobby vanuit de schoonmaaksector. De verruiming geeft onze werkgevers de mogelijkheid om iets extra's te doen voor hun medewerkers in deze onzekere tijden, zonder dat hier weer een deel van ten goede komt aan de staatskas. Wel vragen we het kabinet het bedrag te verhogen, want 50 miljoen biedt weinig soelaas.”  

STAP-budget voor MBO

Het kabinet onderstreept ook in 2023 het belang van een leven lang ontwikkelen, een belangrijk thema in de schoonmaak. Adema: “De structurele verlenging van het STAP-stapbudget gaat hierbij helpen. Goed dat het kabinet deze tegemoetkoming labelt aan maximaal MBO 4. Zo komt het budget terecht bij mensen die wat minder snel de weg naar subsidies weten te vinden.” 

Wat verandert er nog meer in 2023? 
  • Het kabinet verlengt de verlaging van de accijns op brandstof.  

  • Om meer mensen aan het werk te krijgen, vergoedt het kabinet de kosten voor kinderopvang voor bijna alle werkende ouders. Ook een verhoging van de arbeidskorting om werken lonender te maken, moet bijdragen aan een grotere arbeidsparticipatie. 

  • Om verduurzaming te stimuleren en de energieafhankelijkheid van bedrijven te verminderen, wordt het budget voor energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) verhoogd.

Gerelateerd