Schoonmakend Nederland benoemt Niek Jan van Kesteren tot interim-voorzitter

Persbericht 16 november 2022

Schoonmakend Nederland benoemt Niek Jan van Kesteren tot interim-voorzitter

Het Bestuur van Schoonmakend Nederland heeft Niek Jan van Kesteren benoemd als interim-voorzitter. Hij vervult deze functie tot het moment dat Schoonmakend Nederland een nieuwe voorzitter heeft gevonden. Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland: “We heten Niek Jan van harte welkom bij Schoonmakend Nederland. We zijn ontzettend blij dat hij zo snel na het plotselinge vertrek van Piet Adema tijdelijk de functie van voorzitter op zich wil nemen. Met de komst van Niek Jan zijn we in staat de ingezette lijn naar een toekomstbestendige schoonmaakbranche voortvarend door te zetten.”

Experts

Voormalig algemeen directeur VNO-NCW/MKB-Nederland
Van Kesteren was van 1999 tot 2016 algemeen directeur van VNO-NCW/ MKB-Nederland. Sinds 2015 is hij lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Daarnaast is hij actief als bestuurslid of voorzitter van uiteenlopende belangenorganisaties waaronder De normaalste Zaak, KNVB Betaald Voetbal en Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Rommelse: “Onder meer dankzij deze ervaring kent hij de rol van brancheorganisaties goed en weet hij de weg in politiek Den Haag. Dit gaat ons helpen in het blijvend op de kaart zetten van onze cruciale sector.

Invulling interim-voorzitterschap
De komende periode staat voor Van Kesteren in het teken van een kennismaking met de schoonmaakbranche en de rol van Schoonmakend Nederland daarin als grootste brancheorganisatie in de sector. Ook maakt hij kennis met het bestuur, het bureau en andere relevante stakeholders. Op de ALV van 1 december a.s. neemt hij officieel de voorzittershamer over van vice-voorzitter John van Hoof. Rommelse: “Daarnaast zetten we zijn kwaliteiten en ervaring de komende tijd graag in op de voor ons belangrijke dossiers zoals arbeidsverhoudingen en toekomstbestendig ondernemerschap.”