Voortgang lobby Schoonmakend Nederland over Zzp’ers

15 mei 2023

Voortgang lobby Schoonmakend Nederland over Zzp’ers

Om de verschillen toe te lichten in de regelgeving tussen de zzp'er en de werknemer in loondienst heeft een delegatie van AWOG/Schoonmakend Nederland samen met de Arbeidsinspectie gesproken met de verantwoordelijke ambtenaar bij SZW. Deze verschillen leiden tot een ongelijke concurrentiepositie in de schoonmaaksector, vooral in de glasbewassing.

Expert

Naast de oneerlijke markteffecten leidt dit ook tot grote gezondheids- en veiligheidsrisico's voor zzp'ers. Schoonmakend Nederland wil graag dat er een eind gemaakt wordt aan deze ongelijkheid. Helaas zijn er geen quick fixes. Via de politiek en via VNO-NCW zetten we onze lobby voort waarbij we aanhaken op Arbovisie 2040 en het te ontwikkelen vervolgadvies.