De Arbodienst: de vrouw centraal in 'Femme Vitaal' programma

Vereniging 5 juni 2023

De Arbodienst: de vrouw centraal in 'Femme Vitaal' programma

De overgang, zwangerschap en werk en moederschap zijn onderwerpen waar vrouwen uit jouw organisatie mee te maken kunnen krijgen. Dit kan invloed hebben op de inzetbaarheid van je medewerker. Als leidinggevende kun je hierbij een belangrijke rol spelen en uitval voorkomen. Met begrip, de juiste begeleiding en voorlichting kunnen we de kans op verzuim verkleinen en wordt de vitaliteit van medewerkers vergroot. GetFIT en De Arbodienst hebben expertise in huis om jou hierbij te begeleiden. 

Expert

Wist je dat vrouwen gemiddeld 9 dagen per jaar uit de running zijn door menstruatieklachten? Of dat 60% van de vrouwen in de overgang stelt dat de combinatie werk en overgang hen zwaar valt? Praten over vrouwspecifieke klachten is nog steeds een taboe. 94% geeft bij een ziekmelding niet aan dat het om overgang gerelateerde klachten gaat. Deze klachten leiden niet alleen tot verzuim, maar helaas vaak ook tot verstoringen in de arbeidsrelatie. Onbegrip en verkeerde begeleiding (of een gebrek eraan) is daar vaak de oorzaak van. 1 op de 5 vreest zelfs voor haar baan als ze de klachten op het werk bespreekt. GetFIT begeleidt zowel medewerkers als leidinggevenden bij het bespreekbaar maken van vrouwspecifieke klachten. Met begrip, de juiste begeleiding en voorlichting kunnen we de kans op verzuim verkleinen en wordt de vitaliteit van medewerkers vergroot.

GetFIT biedt onder andere dienstverlening in de vorm van een expertiselijn en coaching. De Femme Vitaal expertiselijn biedt medewerkers en leidinggevenden de mogelijkheid om snel en anoniem directe coaching, praktische tips of deskundige begeleiding te ontvangen. We ondersteunen leidinggevenden ook bij het bespreekbaar maken van vrouwspecifieke klachten. Daarnaast is het mogelijk om persoonlijke coaching aan te bieden. Ook kan Femme Vitaal op locatie komen voor een inloopspreekuur of om workshops te organiseren voor medewerkers.

Denk hierbij aan onderwerpen als:

  • Maandelijks terugkerende menstruatieklachten;
  • Gezond leven voor, tijdens en na de zwangerschap;
  • Gezond werken voor, tijdens en na de zwangerschap;
  • Problemen na bevalling;
  • Problemen met zwangerschap;
  • Werk en moederschap combineren;
  • Praktische zaken zoals kind gebonden budget, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, etc;
  • Toeslagen en rechten voor alleenstaande moeders;
  • Klachten behorend bij de overgang zoals opvliegers, een kort lontje, slecht slapen, hartkloppingen of concentratieverlies.

 Het ondersteunen van medewerkers in deze fases van haar leven voorkomt uitval, verhoogt de productiviteit en werkt positief op de loyaliteit.

Wil je meer informatie over onze dienstverlening ‘Femme Vitaal’ of weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met GetFIT via 088 - 199 91 19 of stuur een e-mail.

Gerelateerd