Werken in de hitte: neem maatregelen

Praktijk 13 juni 2023

Werken in de hitte: neem maatregelen

Het is warm in Nederland. Op verschillende dagen worden temperaturen ruim boven de 30 graden voorspeld. Werken in hoge temperaturen kan risico’s met zich meebrengen.

In het Arbobesluit (artikel 6.1) staat dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden, is wel bepaald dat werkgever er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen.

Ook mensen in goede gezondheid kunnen door uitzonderlijke temperaturen last krijgen van oververhitting of zonnesteek. Let goed op symptomen die daarop kunnen wijzen: vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Ook kunnen door uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid ontstaan.

Lees hier welke maatregelen de werkgevers en werknemers tegen zon en hitte kunnen nemen.

Experts

Tips voor werkgevers

 • Neem de risico’s serieus.
 • Geef je werknemers voorlichting (bijvoorbeeld in een toolboxmeeting) over Werken in de hitte én over zonnestraling (UV). Informatie over deze zonkracht vind je bij het KNMI.
 • Wees alert op werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico.
 • Pas tijdig de werkplanning aan.
 • Las voldoende pauzes in en rouleer het werk.
 • Zorg voor voldoende drinkwater, beschermende kleding en zonnebrandcrème.
 • Bied (zo mogelijk) vervangend werk waarbij blootstelling aan warmte en zonnestraling wordt beperkt.
 • Creëer (indien mogelijk) mogelijkheden om werknemers bij onwerkbaar weer in te zetten voor andere werkzaamheden in het bedrijf, bij een zusterbedrijf of door collegiaal uitlenen.

 Tips voor werknemers

 • Neem de risico’s serieus.
 • Zoek wanneer mogelijk de schaduw op.
 • Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon (denk bijvoorbeeld aan lange mouwen, pet of hoed met een brede rand).
 • Smeer de huid in met zonnebrandcrème.
 • Rust op tijd uit.
 • Drink voldoende.
 • Zoek verkoeling als je draaierig wordt.
 • Wijs je collega’s op de risico’s.
 • Waarschuw je werkgever of leidinggevende als het te gevaarlijk wordt.

Gerelateerd