Help mee de sectorale CO2-rapportage op te zetten

Vereniging 21 juni 2023

Help mee de sectorale CO2-rapportage op te zetten

Duurzaamheid is een groot begrip dat veel onderwerpen raakt. Maar een van de onderwerpen die het meest geassocieerd wordt met duurzaamheid heeft te maken met de CO2-uitstoot. Het is onvermijdelijk dat de maatschappij haar CO2-uitstoot moet reduceren. De schoonmaaksector moet ook haar steentje bijdragen. Sterker nog, er zijn al veel organisaties binnen de schoonmaaksector die pro-actief hun steentje bijdragen via verschillende initiatieven. 

Expert

Help jij ons bij het opzetten van een sectorale CO2-rapportage?

Schoonmakend Nederland wil weten waar we als branche nu staan. Daarom ontwikkelen we een sectorrapportage die elk jaar inzicht geeft in de CO2-uitstoot en wat de ontwikkelingen zijn in vergelijking met voorgaande jaren.

Om ons op weg te helpen (en niet het wiel opnieuw uit te moeten vinden) willen we weten welke CO2-rapportages bedrijven zelf al hebben opgesteld. Daarom roepen we al onze leden op – mkb én groot – de inzichten en documenten die er al zijn met ons te delen! Bedrijfsspecifieke data en documenten worden niet met andere leden of derden gedeeld, tenzij er expliciete toestemming voor wordt gegeven. De gegevens en informatie gebruiken we om een beeld te krijgen van hoe we als Schoonmakend Nederland kunnen werken aan een CO2-rapportage die ons allen vooruit helpt. Help je mee? Neem dan contact op met Alexander (contactgegevens staan naast dit bericht). 

Ambitie Schoonmakend Nederland 

Schoonmakend Nederland ambieert een schoonmaaksector die aantoonbaar geen negatief impact heeft op mens en milieu. Dat betekent onder andere netto nul CO2-uitstoot. Daarvoor is het belangrijk om:

  1. Inzicht te hebben in de huidige CO2-uitstoot van de sector.
  2. Handvatten bieden aan organisaties die willen weten wat hun CO2-uitstoot is.
  3. Organisaties (die niet weten waar te beginnen) helpen met de eerste stappen.
  4. Samenwerken op moeilijke uitdagingen met een hoge CO2-uitstoot. 

Gerelateerd