Kabinet gevallen. Hoe nu verder?

Politiek 12 juli 2023

Kabinet gevallen. Hoe nu verder?

Schoonmakend Nederland betreurt de val van het kabinet Rutte IV. Door de val stokt de aanpak van belangrijke maatschappelijke en sociale problemen, zoals de krappe arbeidsmarkt, hoge inflatie, stikstofuitstoot... Uitdagingen waarvoor politieke slagvaardigheid nodig is. Hoewel de premier het ontslag heeft ingediend van het hele kabinet, blijven de bewindspersonen wel aan en gaat het ‘demissionair’ verder.

Experts

Controversieel

Het demissionaire kabinet zal vooral het lopende beleid voortzetten. De Kamer besluit welke onderwerpen nog behandeld kunnen worden in de periode tot na de kabinetsformatie. Omstreden onderwerpen kunnen door de Kamer controversieel worden verklaard waarmee ze worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. In de tweede week van september neemt de Kamer hierover een besluit. Wat ons betreft zijn het flexdossier (verdere inperking van de flexibiliteit door o.a. invoering basiscontract) en de verdere verhoging van minimumloon controversieel. Deze maatregelen helpen onze leden niet in hun ondernemerschap.

Wat wel moet doorgaan volgens Schoonmakend Nederland

De herziening van het toeslagenstelsel (toekomstschets van werkbare opties), verlaging van de lasten op arbeid, verlaging van de regeldruk voor ondernemers en de voorgenomen maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, zijn onderwerpen die wat ons betreft juist WEL moeten doorgaan de komende tijd. Wij hebben onze voorkeur voor wel/niet controversieel kenbaar gemaakt bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

Gerelateerd