Doe mee aan SZW-programma “Leercultuur en blijf leren en ontwikkelen in je werk”

Vereniging 14 september 2023

Doe mee aan SZW-programma “Leercultuur en blijf leren en ontwikkelen in je werk”

Waarom is een leercultuur belangrijk? 
Ons werk en onze manier van werken veranderen razendsnel. En dit zal in de toekomst zo blijven. Daarom is het belangrijk dat we blijven leren en ontwikkelen tijdens onze loopbaan. Zo pas je je aan aan veranderingen, houd je kennis en vaardigheden op peil en vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien zorgt leren én ontwikkelen voor meer plezier, motivatie en voldoening in ons werk. 

Expert

Wat is het SZW-programma leercultuur?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil leren en ontwikkelen stimuleren. Daarom start eind 2023 een meerjarig programma om de leercultuur te versterken. Het programma sluit aan op bestaande beleidsmaatregelen op het gebied van leren en ontwikkelen.  

Het programma heeft vier doelen: 

  • Het vergroten van de urgentie om te leren en ontwikkelen bij werkgevers en werkenden.
  • Het beïnvloeden van de intenties om te willen leren en ontwikkelen bij werkgevers en werkenden.
  • Het ondersteunen van het gedrag om te leren en ontwikkelen.  
  • Het ontwikkelen, toepasbaar maken en delen van kennis over leren en ontwikkelen  

De focus richt zich in eerste instantie op de leercultuur binnen (mkb-)bedrijven en organisaties, en de mensen die daar werken. Voor het programma zoekt SZW de samenwerking op met sectorale en regionale partijen, die het dichtste bij de ondernemers staan. Bij de start wordt gefocust op de sectoren techniek en schoonmaak.

Hoe kun je meedoen aan het SZW-programma leercultuur? 

Wij nodigen je graag uit voor een bijeenkomst over het SZW programma leercultuur. Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek over: 

  • De ambities binnen de schooonmaaksector met betrekking tot het creëren van een leercultuur.
  • De initiatieven die al lopen of gepland zijn op het gebied van leren en ontwikkelen.
  • De manier waarop het SZW-programma de leercultuur onze sector kan ondersteunen, inhoudelijk en met communicatie.  

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, directeuren, vertegenwoordigers, projectleiders van o.a. werkgeversorganisaties, vakbonden, O&O fondsen en sectorale partijen.

Meld je aan 

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 25 september van 14.00 –16.00 uur bij het Ministerie SZW Parnassusplein 5, 2511 VX, Den Haag. 

Aanmelden bij Sylvia van der Gunst met  vermelding van naam, organisatie, functie en emailadres

Meld je voor 15 september aan en praat mee over hoe we de leercultuur in jouw bedrijf én in de branche kunnen verbeteren. Samen maken wij Nederland een land waar leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is. 

Gerelateerd