Nieuwe loonafspraken zijn algemeen verbindend verklaard

Achtergrond 3 oktober 2023

Nieuwe loonafspraken zijn algemeen verbindend verklaard

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen in de cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf goedgekeurd. Dit betekent dat alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, ook de bedrijven die niet zijn aangesloten bij Schoonmakend Nederland, zich aan de afspraken in de cao moeten houden.

We zetten de afspraken graag voor je op een rij.

Experts

Loongebouw (artikel 14) 

1. Het loongebouw gaat uit van 6 loongroepen (loongroep 1 tot en met 6). Alle schalen hebben een beginsalaris (trede 0) en 4 treden

1a. Op 1 januari 2024 vervalt trede 0. Dit heeft de volgende gevolgen:

 • Werknemers die op 31 december 2023 in trede 0 zitten, worden vanaf 1 januari 2024 ingedeeld in trede 1. Verdere doorgroei in dienstjaren (trede 2 en verder) is vanaf 1 januari van een volgend kalenderjaar.
 • Werknemers die vanaf 1 januari 2024 nieuw in diensttreden, worden ingedeeld in trede 1. Verdere doorgroei in dienstjaren (trede 2 en verder) is vanaf een jaar na indiensttreding.

Verhoging basisuurlonen (artikel 15)

2. De basisuurlonen worden als volgt verhoogd:

 • 3,5 % per 1 november 2023;
 • 3% per 1 januari 2024;
 • 5,5% per 30 juni 2024. 

De eerder afgesproken verhoging per 1 april 2024 vervalt.

CAO-deel voor administratieve, ondersteunende en leidinggevende functies (C-deel)

Artikel 3
Minimum-salarisniveau

4. De eerder afgesproken verhoging op 1 april 2024 vervalt. 

5. Voor de werknemers als bedoeld in artikel 2 bedraagt het minimumsalarisniveau per 1 november 2023:

Punten ORBA Tot 40 40-60 60-80 80-100 100-115 115-135 135-140
Minimum salarisniveau 12,81 13,34 13,93 14,76 15,66 16,74 17,90

Hiervan uitgezonderd zijn de functies Rayonleider 1 en 2. Het minimumsalarisniveau van deze functies bedraagt:

 • Rayonleider 1: € 17,97
 • Rayonleider 2: € 18,68

6. Voor de werknemers als bedoeld in artikel 2 bedraagt het minimumsalarisniveau per 1 januari 2024:

Punten ORBA Tot 40 40-60 60-80 80-100 100-115 115-135 135-140
Minimum salarisniveau 13,20 13,74 14,35 15,20 16,13 17,24 18,44

Hiervan uitgezonderd zijn de functies Rayonleider 1 en 2. Het minimumsalarisniveau van deze functies bedraagt:

 • Rayonleider 1: € 18,51
 • Rayonleider 2: € 19,24

7. Voor de werknemers als bedoeld in artikel 2 bedraagt het minimumsalarisniveau per 30 juni 2024:

Punten ORBA Tot 40 40-60 60-80 80-100 100-115 115-135 135-140
Minimum salarisniveau 13,92 14,49 15,14 16,03 17,02 18,19 19,45

Hiervan uitgezonderd zijn de functies Rayonleider 1 en 2. Het minimumsalarisniveau van deze functies bedraagt:

 • Rayonleider 1: € 19,53
 • Rayonleider 2: € 20,30

8. Het feitelijk uurloon van werknemers (exclusief met de individuele werknemer schriftelijk overeengekomen persoonlijke toeslag) zal worden verhoogd met:

 • De eerder afgesproken verhoging op 1 april 2024 vervalt. 
 • 3,5 % per 1 november 2023
 • 3% per 1 januari 2024
 • 5,5% per 30 juni 2024

Loontabellen (bijlage III)

4. De eerder afgesproken verhoging op 1 april 2024 vervalt. 

5. Voor de werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 3 bedraagt het basisuurloon per 1 november 2023:

Loongroep 1 2 3 4 5 6
Basisuurloon/leeftijd
17 jaar en jonger 10,06 10,55 12,02 12,63 13,12 13,78
18 jaar 10,69 11,21 12,77 13,42 13,93 14,64
19 jaar 11,32 12,92 13,51 14,20 14,75 15,49
Basisuurloon/dienstjaren
  0 12,58 13,19 13,83 14,54 15,09 15,85
1 13,03 13,68 14,31 15,03 15,61 16,41
2 13,50 14,16 14,83 15,56 16,15 16,97
3 13,92 14,63 15,30 16,07 16,70 17,53
4 14,35 15,09 15,82 16,57 17,22 18,10

6. Voor de werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 3 bedraagt het basisuurloon per 1 januari 2024:

1 2 3 4 5 6
Basisuurloon/leeftijd
17 jaar en jonger 10,37 10,89 11,39 11,97 12,43 13,06
18 jaar 11,02 11,57 12,10 12,72 13,20 13,87
19 jaar 11,66 12,24 12,81 13,46 13,97 14,69
Basisuurloon/dienstjaren
1 13,42 14,09 14,74 15,49 16,08 16,90
2 13,91 14,59 15,28 16,03 16,63 17,49
3 14,34 15,07 15,76 16,55 17,20 18,06
4 14,78 15,54 16,29 17,07 17,74 18,65

7. Voor de werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 3 bedraagt het basisuurloon per 30 juni 2024:

1 2 3 4 5 6
Basisuurloon/leeftijd
17 jaar en jonger 10,94 11,49 12,02 12,63 13,12 13,78
18 jaar 11,61 12,21 12,77 13,42 13,93 14,64
19 jaar 12,30 12,92 13,51 14,20 14,75 15,49
Basisuurloon/dienstjaren
1 14,15 14,87 15,55 16,34 16,97 17,83
2 14,68 15,39 16,12 16,91 17,55 18,45
3 15,12 15,90 16,63 17,46 18,14 19,05
4 15,60 16,40 17,19 18,01 18,71 19,67

Loontabellen vakantiekrachten en studenten/scholieren (bijlage IIIA)

4. De eerder afgesproken verhoging op 1 april 2024 vervalt. 

5. Voor de vakantiekracht en studenten / scholieren als bedoeld in artikel 9 lid 3 sub c en sub d bedraagt het loon inclusief vakantieopbouw (10%) en de vakantieslag (8%) per 1 november 2023:

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 12,08 12,66 13,28 13,96 14,48 15,21
18 jaar 12,83 13,45 14,11 14,83 15,36 16,17
19 jaar 13,59 14,24 14,93 15,70 16,30 17,12
20 jaar en ouder 15,09 15,83 16,59 17,45 18,11 19,02

6. Voor de vakantiekracht en studenten / scholieren als bedoeld in artikel 9 lid 3 sub c en sub d bedraagt het loon inclusief vakantieopbouw (10%) en de vakantieslag (8%) per 1 januari 2024:

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 12,45 13,07 13,67 14,37 14,91 15,67
18 jaar 13,22 13,88 14,52 15,26 15,84 16,65
19 jaar 13,99 14,69 15,37 16,15 16,77 17,62
20 jaar en ouder 16,10 16,91 17,69 18,59 19,29 20,28

7. Voor de vakantiekracht en studenten / scholieren als bedoeld in artikel 9 lid 3 sub c en sub d bedraagt het loon inclusief vakantieopbouw (10%) en de vakantieslag (8%) per 30 juni 2024

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 13,12 13,79 14,42 15,16 15,74 16,54
18 jaar 13,94 14,65 15,32 16,10 16,72 17,56
19 jaar 14,75 15,50 16,21 17,04 17,69 18,59
20 jaar en ouder 16,98 17,84 18,66 19,61 20,36 21,39

Loontabellen vakantiekrachten en studenten/scholieren hotelschoonmaak (bijlage IIIA)

7. De eerder afgesproken verhoging op 1 april 2024 vervalt. 

8. Voor de vakantiekracht en studenten / scholieren als bedoeld in artikel 9 lid 3 sub c en sub d A-deel en artikel 3 lid 3 D-deel bedraagt het loon inclusief vakantieopbouw (10,5%) en de vakantieslag (8%) per 1 november 2023:

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 12,13 12,72 13,34 14,02 14,55 15,28
18 jaar 12,89 13,51 14,17 14,90 15,46 16,24
19 jaar 13,65 14,31 15,00 15,77 16,37 17,19
20 jaar en ouder 15,16 15,90 16,67 17,52 18,19 19,10

9. Voor de vakantiekracht en studenten / scholieren als bedoeld in artikel 9 lid 3 sub c en sub d A-deel en artikel 3 lid 3 D-deel bedraagt het loon inclusief vakantieopbouw (10,5%) en de vakantieslag (8%) per 1 januari 2024:

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 12,50 13,13 13,73 14,43 14,98 15,75
18 jaar 13,28 13,94 14,59 15,33 15,91 16,72
19 jaar 14,06 14,76 15,44 16,22 16,84 17,70
20 jaar en ouder 16,17 16,98 17,77 18,67 19,38 20,37

10. Voor de vakantiekracht en studenten / scholieren als bedoeld in artikel 9 lid 3 sub c en sub d A-deel en artikel 3 lid 3 D-deel bedraagt het loon inclusief vakantieopbouw (10,5%) en de vakantieslag (8%) per 30 juni 2024:

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 13,18 13,85 14,49 15,22 15,81 16,61
18 jaar 14,00 14,71 15,39 16,17 16,79 17,61
19 jaar 14,82 15,57 16,29 17,11 17,77 18,67
20 jaar en ouder 17,05 17,92 18,74 19,69 20,45 21,94

Gerelateerd