Energiebesparingsplicht en rapportageplichten

Vereniging 15 november 2023

Energiebesparingsplicht en rapportageplichten

Gebruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heb je waarschijnlijk een energiebesparingsplicht.

De energiebesparingsplicht bestaat uit de informatieplicht, onderzoeksplicht en EED-auditplicht. Ingewikkeld? Zo klinkt het wel, totdat je verder leest. Dan wordt al snel meer duidelijk over wat voor welke ondernemer geldt. Goed om te weten, want dan weet je wat kàn en wat móet.

Expert

Heb jij energiebesparingsplicht?
Als jouw bedrijf op je locatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas (of equivalent) verbruikt, krijg je te maken met de energiebesparingsplicht. Dit houdt in dat je alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder dient uit te voeren. De overheid heeft hiervoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) opgesteld.

150 keer binnen 5 jaar terugverdienen
In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
De EML bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Gebouwen
  2. Faciliteiten
  3. Processen

Je bepaalt zelf op basis van de situatie op jouw locatie welke categorieën voor jou relevant zijn. De categorieën voor Gebouwen zijn voor elke organisatie relevant. Met het beoordelen van de maatregelen uit de EML kun je aan de energiebesparingsplicht voldoen.

Heb jij informatieplicht?
De informatieplicht is een verplichting waarbij elke organisatie met een elektriciteitsverbruik van minstens 50.000 kWh en/of een gasverbruik van 25.000 m3 eens in de vier jaar een rapportage dient te maken van de energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd. De maatregelen voor de informatieplicht zijn gebouw- en activiteitgebonden.

Let op, nieuw: onderzoeksplicht
Deze nieuwe rapportageplicht geldt voor energie-intensieve bedrijven met jaarlijks een elektriciteitsverbruik vanaf 10 miljoen kWh of 170.000 m³ aardgas(equivalent). Naast de energiebesparende maatregelen (EML) dienen ook de CO2-reducerende maatregelen te worden gemeld. De maatregelen bij de onderzoeksplicht zijn alleen activiteit gebonden.

Voor grotere bedrijven: EED-auditplicht
Een organisatie kan ook te maken krijgen met de EED-auditplicht, die in het kader staat van de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Deze plicht geldt voor grote organisaties met minstens 250 fulltime werknemers (FTE) of een omzet van minstens 50 miljoen euro en een balanstotaal van minstens 43 miljoen euro. Midden- en kleinbedrijven (MKB) vallen hier dus niet onder. Grote organisaties die wel aan deze criteria voldoen dienen elke 4 jaar te onderzoeken welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen voor gebouwen, processen en zakelijk vervoer zij kunnen uitvoeren.

Deb.nl helpt met antwoorden
Weet wat kan en wat moet. Kijk voor meer informatie en hulp bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing op deb.nl

Gerelateerd