Subsidie voor werkgevers die de basisvaardigheden van hun medewerkers willen verbeteren

Nieuws 15 februari 2024

Subsidie voor werkgevers die de basisvaardigheden van hun medewerkers willen verbeteren

Investeren in basisvaardigheden (taal, rekenen of digitale vaardigheden) kent voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers vaak meer zelfvertrouwen en kunnen beter zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Tot en met 29 februari kunnen werkgevers subsidie van Tel mee met Taal aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers.

Experts

De subsidieregeling in het kort
  • Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers.
  • Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie gebruiken voor meerdere opleidingstrajecten.
  • Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.
  • In totaal is in 2024 €3.350.000 beschikbaar voor werkgevers. De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage van 33. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, vindt loting plaats.
Meer informatie, tips en aanvragen

Gerelateerd