Zelf schoonmaken versus uitbesteden aan een schoonmaakbedrijf

“Een extern schoonmaakbedrijf inhuren, dat is toch veel te duur!” wordt vaak gedacht. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Bij zelf professionele schoonmaak organiseren, komt heel wat kijken. 

kleurrijke_bezems

Een schoonmaakbedrijf draagt verantwoordelijkheid voor de benodigde opleidingen van de schoonmakers, voor de juiste materialen en reinigingsmiddelen en voor het behalen van het afgesproken niveau. Het neemt de planning uit handen en houdt de ontwikkelingen bij in de markt op het gebied van nieuwe werkmethoden, wet- en regelgeving, hospitality, etcetera. 

Organiseer je de schoonmaak zelf dan ben je als school dus ook verantwoordelijk voor de uitvoering van een specialistisch vak. Dit kan afleiden van het primaire proces: goed onderwijs bieden. 

In handen van een extern bedrijf is bovendien de continuïteit gewaarborgd; is er iemand ziek dan komt er een vervanger. 

Schoonmakers 

“Schoonmakers in dienst van de school zijn meer betrokken.” Deze gedachte is, net als de aanname dat een schoonmaakbedrijf inhuren duurder is dan zelf professioneel schoonmaken, onterecht. Er zijn talloze voorbeelden van externe schoonmakers die jaar in jaar uit met veel plezier op ‘hun’ school schoonmaken. Wet- en regelgeving faciliteren de overname van deze mensen wanneer een ander schoonmaakbedrijf het schoonmaakcontract op uw school krijgt toegewezen. Zo kunnen zij ook bij een wisseling gewoon op de school blijven werken. 

Veel opdrachtgevers realiseren zich bovendien niet dat er een grote groep schoonmakers is die juist graag in dienst is van een extern schoonmaakbedrijf. De schoonmaakbranche is voor velen een opstap naar de arbeidsmarkt. Zij volgen via het schoonmaakbedrijf opleidingen en groeien soms door naar een leidinggevende functie.  

Europees aanbesteden? 

Een groot percentage van de onderwijsinstellingen in Nederland is verplicht om Europees aan te besteden. Dat betekent dat je geen overeenkomst met een schoonmaakbedrijf kunt sluiten zonder enige vorm van aanbesteding, en dat je als school moet voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is voor aanbestedende diensten.  

Wanneer je kiest voor uitbesteding kun je ál het schoonmaakonderhoud, ook van meerdere locaties, in één keer in de markt zetten. In het offertetraject heb je dan wel met meerdere partijen te maken, maar je gaat met één partij in zee, dat is overzichtelijk.  

Je kunt de opdracht ook opknippen in percelen en per perceel aanbesteden. Daarmee geef je het lokale mkb-bedrijf meer kans. 

Het contract 

Vervolgens moet je een keuze maken voor een inspanningscontract, waarbij afspraken worden gemaakt over het aantal uren en het soort werkzaamheden dat schoonmakers elke dag uitvoeren. Of voor een prestatiecontract waarbij het schoonmaakbedrijf een beschreven eindresultaat moet halen. 

In het eerste geval volgt de schoonmaker het afgesproken schoonmaakprogramma. Het kan dan zijn dat een schoonmaker een ruimte schoonmaakt die sinds de vorige schoonmaak niet is gebruikt, en dat dus alleen doet omdat het in het schoonmaakprogramma staat. 

In een prestatiecontract bepalen schoonmakers samen met hun leidinggevende zelf of een ruimte een keer kan worden overgeslagen (en nog steeds aan de schoonnorm voldoet); en een andere ruimte een keer extra moet worden gedaan. Bijvoorbeeld omdat er de vorige avond extra activiteiten waren. 

Ook moet je kiezen voor welke duur je een contract afsluit. Een kortdurend contract van enkele jaren geeft de mogelijkheid om snel een andere leverancier te kiezen. Maar met een langdurend contract kun je een relatie opbouwen en leer je elkaar echt goed kennen. Er is dan meer kans op partnerschap.

LEES MEER

Expert

Ilse Mariën

Ilse Mariën

Manager Platformen en Accountmanagement

06-51149216 ilse.marien@schoonmakendnederland.nl