Verschillende indelingen voor duurzaamheid

Er bestaan verschillende indelingen om duurzaamheid te analyseren en erover te communiceren. Drie indelingen die veel gebruikt worden zijn in willekeurige volgorde de SDG’s (Sustainable Development Goals), de driedeling ESG (Environmental, Social en Governance) en het zes kapitalen model. 

Expert

Jasper van der Schoot

Jasper van der Schoot

Stagiair circulaire economie

06-54753484 jasper.van.der.schoot@schoonmakendnederland.nl

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Sustainable-Development-Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn in 2015 door alle 196 landen van de Verenigde Naties vastgesteld en vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets die ze nog concreter maken. Daarmee vormen ze voor landen en bedrijven een basis voor een duurzame ontwikkelingsagenda.

De afbeeldingen worden in communicatie veelal gebruikt omdat ze wijd bekend zijn.

ESG

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en behoorlijk Bestuur) en verwijst naar drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid. ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans ertussen te verliezen.

esg

In de afbeelding wordt de relatie weergegeven tussen de SDG’s en de driedeling Environmental, Social en Governance.

Zes kapitalen model

Voor het Schoonmakend Nederland Duurzaamheidslab hebben we gebruik gemaakt van het zes kapitalen model waarbij het effect dat de omgeving op het bedrijfsproces heeft en het effect dat het bedrijf op de omgeving heeft wordt geanalyseerd aan de hand van zes samenhangende kapitalen of bronnen: het financiële kapitaal, het gefabriceerde kapitaal, het intellectuele kapitaal, het menselijk kapitaal, het sociaal relationele kapitaal en het natuurlijke kapitaal.

Zes kapitalen model