Arbowet bij thuiswerken

Achtergrond 16 oktober 2015 Deze informatie is verstrekt door: KVK

Arbowet bij thuiswerken

Ook thuiswerkende werknemers moeten hun werk veilig en gezond kunnen doen. Lees meer over de arboregels voor thuiswerken.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

U moet ervoor zorgen dat uw werknemers gezond en veilig kunnen werken. Ook wanneer zij (deels) thuiswerken. Daarom staan er in de Arbeidsomstandighedenwet regels voor werknemers die vanuit huis werken.

Zorg voor een goede thuiswerkplek

Als werkgever heeft u zorgplicht. Dit betekent onder andere dat u moet zorgen voor een goede en veilige thuiswerkplek voor uw werknemers. U moet hiervoor uw best doen voor zover dat redelijk is en van u kan worden verwacht. Bijvoorbeeld door hulpmiddelen voor de werkplek te vergoeden of uit te lenen. Zoals een goede bureaustoel of extra beeldscherm(en).

Overleg met uw werknemers wat zij nodig hebben om (lichamelijke) klachten te voorkomen.

Ergonomisch verantwoord

De thuiswerkplek van uw werknemers moet ergonomisch verantwoord zijn. Dit betekent dat voorwerpen, technische systemen en taken zo zijn ontworpen dat ze veiligheid, gezondheid, comfort en functioneren verbeteren. Denk bijvoorbeeld ook aan een ergonomische muis, goede verlichting of een speciaal toetsenbord.

Geef voorlichting over de risico’s

U moet uw thuiswerkende werknemers voorlichting geven over hoe ze veilig en gezond hun werk kunnen doen. Bijvoorbeeld over de inrichting van de thuiswerkplek of over een goede houding tijdens het werken. U moet ze ook informeren over de risico’s die ze lopen bij het thuiswerken. Zoals de kans op spier- en gewrichtsklachten (RSI) of werkstress. Denk ook aan de regels voor beeldschermwerk.

Neem thuiswerken mee in uw RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de basis voor uw verplichte arbobeleid. Hierin omschrijft u met welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s uw werknemers te maken kunnen krijgen. In een plan van aanpak (PVA) beschrijft u welke maatregelen u neemt om deze risico’s zoveel mogelijk tegen te gaan.

Houd in uw RI&E ook rekening met thuiswerken. Dit brengt mogelijk andere risico’s met zich mee dan wanneer uw werknemers op kantoor werken. Zoals de mentale belasting die werknemers kunnen ervaren door het combineren van werk en andere verplichtingen thuis. Denk daarom ook aan het opstellen van beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting.

Lees meer over de RI&E.

Controle van de RI&E

Als u geen (volledige) RI&E en PVA heeft, kan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) hierop handhaven. Bijvoorbeeld met een boete.

Wilt u controleren of uw arbobeleid op orde is? Gebruik dan de zelfinspectietool Gezond en veilig werken van de NLA.

Gerelateerd