Starten met uw bedrijf, wat moet u regelen

Achtergrond 12 juni 2017 Deze informatie is verstrekt door: KVK

Starten met uw bedrijf, wat moet u regelen

U heeft alle voorbereidingen voor de start van uw bedrijf getroffen. Kijk hoe het gaat met uw KVK-inschrijving, algemene voorwaarden en verzekeringen.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

U heeft zich goed voorbereid om uw onderneming te starten. Uw bedrijf moet aan de eisen voldoen om te kunnen starten. Verder moet u uw bedrijf inschrijven bij KVK en uw administratie goed inrichten.

Inschrijven bij KVK

Uw onderneming is pas een onderneming als deze is ingeschreven bij KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Zorg dat uw bedrijf aan de eisen voldoet

U moet rekening houden met regels en eisen bij het vestigen van uw bedrijf. Voor sommige branches gelden beroepseisen of moet u over een vergunning beschikken. Zorg dat uw bedrijf aan de vereiste eisen en regels voldoet, voordat u start met uw bedrijf. Zie voor meer informatie de volgende pagina's:

Sommige eisen verschillen per gemeente. Vind uw gemeente.

U bent verplicht uw bedrijfsafval te scheiden. Vanaf 2 maart 2021 gelden er nieuwe regels. Bekijk met de Afvalwijzer voor bedrijven welk afval u moet scheiden.

Richt een administratie in

U moet voor uw onderneming een administratie inrichten. Ook is het verstandig uw zakelijke en privé geldstromen goed te scheiden.

Beschrijf de algemene voorwaarden van uw bedrijf

Met algemene voorwaarden maakt u duidelijk welke rechten en plichten u en uw klanten hebben. Ze zijn niet verplicht, maar wel verstandig. Informeer uw klanten van tevoren over uw algemene voorwaarden.

Zorg dat uw bedrijfsverzekeringen op tijd ingaan

Om uw bedrijfsrisico's te beperken, is het verstandig een aantal verzekeringen af te sluiten. Zorg dat deze ingaan op het moment dat u uw bedrijf inschrijft bij KvK.

Feiten en cijfers: aantal oprichtingen

De grafiek toont het aantal oprichtingen per bedrijfstak. In het tweede en derde kwartaal vinden gemiddeld de meeste oprichtingen plaats.

Gerelateerd