Stappenplan pensioenregeling voor uw werknemers

Achtergrond 7 juni 2018 Deze informatie is verstrekt door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Centraal Bureau voor de Statistiek

Stappenplan pensioenregeling voor uw werknemers

Veel bedrijven hebben een pensioenplicht en pensioenregeling. Lees wat u moet regelen voor het pensioen van uw werknemers.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

Neemt u voor het eerst personeel aan? In sommige bedrijfstakken is het dan verplicht om werknemers een pensioen aan te bieden via een bedrijfstakpensioenfonds (bpf). In andere bedrijfstakken mag u zelf weten of u een pensioen aanbiedt. Een pensioenregeling maakt uw bedrijf aantrekkelijker. Lees hoe u in 10 stappen een pensioenregeling regelt voor uw werknemers.

1. Controleer of u onder een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) valt

Controleer of uw bedrijfstak in het overzicht met verplichte pensioenfondsen staat van het ministere van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als dat zo is moet u uw werknemers het pensioen aanbieden van dat bedrijfstakpensioenfonds (bpf). Doet u dat niet, dan loopt u risico. U kunt later alsnog bericht krijgen dat u zich moet aansluiten en uw werknemers moet aanmelden. U moet dan alle niet betaalde pensioenpremies betalen. Dit kan gevolgen hebben voor uw privévermogen.

Vrijstelling (verplicht) pensioenfonds

Wilt u niet meedoen aan het (verplichte) pensioenfonds? Dan kunt u hiervoor toestemming vragen bij het bestuur van het bpf. Als u toestemming krijgt, kiest u zelf een pensioenregeling voor uzelf en uw werknemers.

2. Kijk of u een verplichte beroepspensioenregeling moet afsluiten

Voor sommige beroepsgroepen bestaan er beroepspensioenregelingen. Deelname is vaak verplicht. Bijvoorbeeld voor notarissen, beroepen in de gezondheidszorg en de haven. Lees voor welke beroepen er een verplicht pensioenfonds is

Valt u zelf onder een beroepspensioenregeling? Dan geldt de pensioenregeling niet voor uw werknemers. U moet uw werknemers een andere pensioenregeling aanbieden. 

3. Lees wat er in uw cao staat over pensioen

Ook als uw bedrijfstak geen bedrijfstakpensioenfonds heeft, bent u soms verplicht pensioen te regelen. Dat staat dan in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Of de cao voor verplichtingen zorgt, hangt af van uw lidmaatschap van een werkgevers- of beroepsvereniging.

4. Zorg voor een eigen pensioenregeling

Geldt er voor u en uw werknemers geen verplichte pensioenregeling? Dan bepaalt u zelf of u pensioen aanbiedt en hoe de pensioenregeling eruitziet.

Bijvoorbeeld:

Laat u hierover adviseren door een financieel adviseur. Informatie over pensioenregelingen vindt u ook bij de Pensioenfederatie en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

5. Laat uw werknemers meebetalen aan de pensioenpremie

Uw werknemers betalen een eigen bijdrage. Valt u onder een verplichte pensioenregeling? Dan staat in die regeling of in de cao wat de maximale eigen bijdrage is voor uw werknemers. Minder mag wel, meer niet.

6. Voldoe aan uw zorgplicht

De pensioenuitvoerder informeert uw medewerker over het pensioen. Meestal doet het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar dat. Over sommige pensioenzaken moet u uw personeel zelf informeren. Dat heet zorgplicht.

U moet:

  • uw werknemer binnen een maand na de start van de werkzaamheden informeren of hij gaat deelnemen aan een pensioenregeling
  • laten weten binnen welke termijn een aanbod wordt gedaan en wie de pensioenuitvoerder is
  • de pensioenuitvoerder informeren wanneer de werknemer start en welke pensioenafspraken er met de werknemer zijn gemaakt

De pensioenuitvoerder informeert de werknemer vervolgens over de kenmerken van de regeling. En over situaties die een actie van uw werknemer vragen. Zoals mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen. De optie om opgebouwd pensioen mee te nemen naar de nieuwe pensioenregeling. Of de mogelijkheid om de pensioenregeling voort te zetten als de werknemer een eigen bedrijf begint.

7. Voldoe aan uw aanmeld- en betalingsplicht

U bent volgens de Pensioenwet verplicht werknemers aan te melden bij een pensioenfonds. Dat heet de aanmeldplicht. Als u dat niet doet kunt u een boete krijgen.

U heeft ook een betalingsplicht. U kunt met pensioenfondsen afspraken maken over de manier en tijden waarop u betaalt. Als u niet betaalt zoals afgesproken, mogen zij maatregelen nemen om de pensioenen veilig te stellen. Dat kan ook gaan over de afgelopen periode. U kunt met uw privévermogen verantwoordelijk zijn zolang u niet betaalt. Meld betalingsproblemen bij uw pensioenfonds en zoek samen naar een oplossing.

8. Check de mogelijkheden voor aanvullend pensioen

Uw werknemers kunnen extra pensioen opbouwen. Soms is aanvullend pensioen, als aanvulling op de AOW, verplicht. Dat staat dan in de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds of in uw cao. En soms mag u zelf kiezen of u uw werknemers een aanvullend pensioen aanbiedt.

9. Verander uw pensioenregeling niet zomaar

De pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde en die mag u niet zomaar veranderen. Dat mag alleen met toestemming van uw werknemers. Soms staat in de pensioenregeling of cao dat aanpassing door een partij wel mogelijk is. Dat mag alleen bij belangrijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als uw bedrijf failliet dreigt te gaan. Of omdat de wet of de cao verandert. U moet uw werknemers dan informeren met een wijzigingsvoorstel.

10. Doe verder onderzoek naar uw opties

  • Alle pensioenfondsen moeten zich na oprichting melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). De pensioenfondsen staan in het register voor pensioenfondsen van DNB.
  • Bekijk het overzicht van algemene, ondernemings-, beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen op de website van de Pensioenfederatie.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties of het pensioenfonds kunnen u meer vertellen over de pensioenregeling die is afgesloten.
  • Salarisbureaus weten hoe verplichte bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen werken. En ze weten hoe het zit met de loonaangifte en uniforme pensioenaangifte.
  • Praat met andere ondernemers over pensioenen op ondernemersforum Higherlevel.nl
  • Download het Geldboek voor Ondernemers (pdf).

Feiten en cijfers: werkgeversbijdrage pensioen

De grafiek laat de totale werkgeversbijdragen in Nederland zien per jaar voor pensioen, vut en dergelijke (spaar)regelingen voor de oudedagsvoorziening.

Gerelateerd