Stappenplan meedoen aan een nationale of Europese aanbesteding

Achtergrond 12 juli 2018 Deze informatie is verstrekt door: PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, KVK, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Stappenplan meedoen aan een nationale of Europese aanbesteding

Een opdracht doen voor de overheid? Registreer u bij TenderNed. Lees hoe u vervolgens meedoet aan een aanbesteding.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

Als u wilt meedoen aan een aanbesteding, moet u zich eerst inschrijven op een aanbestedingsplatform. Aanbestedingen van Nederlandse overheden worden gepubliceerd op het aanbestedingsplatform TenderNed. Lees hoe u meedoet aan een aanbesteding.

1. Registreer uw onderneming op TenderNed en/of TED

Alle Nederlandse overheidsorganisaties publiceren aanbestedingen op het online marktplein TenderNed. Opdrachten van overheden uit andere EU-lidstaten vindt u op het platform TED (Tenders Electronic Daily).

Inschrijven op TenderNed

Om mee te doen aan aanbestedingen van de Nederlandse overheid, moet u uw onderneming registreren op TenderNed. U heeft hiervoor eHerkenning nodig. Als uw onderneming is geregistreerd, kunt u uw bedrijfsdossier invullen. Daarna kunt u medewerkers van uw organisatie uitnodigen en meedoen aan aanbestedingen.

2. Zoek naar passende opdrachten op TenderNed

Ga op zoek naar een interessante aanbestedingen op TenderNed. Bekijk hoe u geschikte aanbestedingen en aankondigingen vindt. U kunt een interesseprofiel instellen. Dan ontvangt u interessante opdrachten in uw berichtenbox op TenderNed. Deze kunt u ook laten doorsturen naar uw e-mailadres. 

Aanbesteden ook voor kleine ondernemers

Is een opdracht te groot voor u alleen, dan kunt u samenwerken met andere ondernemers. Bijvoorbeeld door samen een offerte in te sturen.

Kleinere opdrachten (onder de Europese aanbestedingsdrempel) mag een overheidsorganisatie onderhands aanbesteden. Dat betekent dat de overheidsorganisatie zelf één of meerdere ondernemers uitnodigt en vraagt om een offerte in te dienen. 

Lees hoe u in beeld komt voor onderhandse aanbestedingen op KVK.nl.

3. Bekijk de aanbestedingsstukken en beoordeel de criteria

Via het aanbestedingssysteem waar de opdrachtgever mee werkt, kunt u aanbestedingsstukken bekijken.

In de aanbestedingsstukken vindt u onder andere:

4. Stel vragen

Is er iets niet duidelijk in de aanbestedingsstukken? Dan kunt u tot een bepaalde datum vragen stellen aan de opdrachtgever. Check in de aanbestedingsdocumenten tot wanneer u vragen mag stellen. 

Nota van inlichtingen

De opdrachtgever beantwoordt de vragen in een ‘nota van inlichtingen’. In deze nota staan alle antwoorden op vragen die door deelnemers zijn gesteld. Alle deelnemers kunnen de vragen en antwoorden zien. Hierdoor heeft iedereen dezelfde informatie. En blijft de procedure eerlijk. U kunt niet zien wie de vragen heeft gesteld.

U kunt ook aanpassingen voorstellen voor de opdracht of de procedure. Leg daarbij uit waarom de wijziging volgens u belangrijk is. De opdrachtgever is vrij om  het voorstel wel of niet over te nemen. 

5. Schrijf u in voor de aanbesteding

Controleer eerst of u zich via TenderNed moet inschrijven voor de aanbesteding waar u aan mee wilt doen. Soms gebruiken opdrachtgevers een ander systeem voor het inschrijfproces.

Gaat inschrijven via TenderNed? Volg dan in het dashboard van de aanbesteding de stappen om u in te schrijven. Beantwoord de vragen over de eisen en criteria. En upload de gevraagde documenten. U moet altijd een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) invullen. Dat is een eigen verklaring over uw financiële situatie en uw bekwaamheid.

Als u de inschrijving verstuurt, komt uw inschrijving in een digitale kluis. Pas na de sluitingsdatum kan de opdrachtgever de inschrijvingen bekijken. U kunt tot de sluitingsdatum uw inschrijving nog verbeteren.

6. Wacht af of de opdracht u gegund wordt

Na de sluitingsdatum voor inschrijvingen kiest de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Dit heet gunnen. De opdrachtgever moet de gunning melden aan alle inschrijvers. Dit gebeurt via een mededeling van de gunningsbeslissing.

Bezwaar maken

Heeft u de opdracht niet gekregen? En bent u het niet eens met de beslissing van de opdrachtgever? U kunt vragen stellen of bezwaar maken tijdens de bezwaarperiode. De bezwaarperiode begint als de mededeling van de gunningsbeslissing is verstuurd:

  • Bij een Europese aanbestedingsprocedure is de bezwaarperiode (minimaal) 20 kalenderdagen.
  • Bij een nationale procedure mag de opdrachtgever zelf de duur van de bezwaarperiode bepalen.

Tijdens de bezwaarperiode kunt u:

7. Sluit een contract met de opdrachtgever

Heeft u de opdracht gekregen? Dan sluit u een overeenkomst met de overheidsorganisatie en gaat u de opdracht uitvoeren. Dit mag pas na afloop van de bezwaarperiode.

Tips bij inschrijven op een aanbesteding

Bespaar tijd met deze tips.

Webinar Werken voor de overheid via een aanbesteding

In het webinar Werken voor de overheid via een aanbesteding neemt host Annemarie Brüning u mee in de wereld van aanbestedingen. Hoe doet u mee met een aanbesteding? Waar kunt u aanbestedingen vinden? U krijgt veel tips en hoort ervaringen, van mede-ondernemer Ivo Broekhuizen én van deskundigen van TenderNed en PIANOo.

Gerelateerd