Onverwachtse waterschade: Wat nu?

Achtergrond 14 september 2018

Onverwachtse waterschade: Wat nu?

Het weer in Nederland wordt steeds onvoorspelbaarder. Droge periodes wisselen af met zware regen- en onweersbuien. Die laatste veroorzaken veel waterschade, zowel bij bedrijven als bij particulieren thuis.

Expert

Wist u dat reconditioneringsbedrijven zich specialiseren in waterschades?
Ze zetten alles op alles om de waterschades snel op te lossen. Zij zijn daarvoor 24/7 bereikbaar, omdat snel reageren belangrijk is voor beperking gevolgschade.

Zware neerslag: wat nu?
Eens in de zoveel tijd heeft Nederland te maken met zware neerslag. Bij het kennis- en datacentrum van het KNMI wordt het aantal dagen bijgehouden waarop tenminste één officieel neerslagstation 50 millimeter of meer in een etmaal meet. Dat worden dagen met zware neerslag genoemd. Zulke natte dagen komen in Nederland gemiddeld eens in de zeven tot tien jaar voor. De laatste jaren neemt dit aantal toe.

Zo had in 2016 – vooral Zuid-Nederland – te maken met extreme regenval. Wat opviel toen was dat de neerslag lang aanhield. Normaliter is er sprake van een korte periode van neerslag en kunnen regenwaterafvoeren dit goed aan. Maar in mei en juni van dat jaar volgden hevige buien elkaar steeds op. Het gevolg: overstroomde rioleringen en dakgoten en ondergelopen straten en kelders in verschillende delen van het land. Met name is Zuid Limburg kwam er ook modder mee de woningen binnen, omdat dit gebied heuvelachtig is en veel losse grond. Ook moet elke woning en bedrijf eigenlijk een terugslagklep bezitten, maar dat heeft niet iedere aansluiting/afvoer. Door het gebrek hieraan stroomt rioolwater makkelijk naar binnen.

De gedupeerden, die in 2016 last hadden van waterschade in hun woningen, probeerden ook zelf het water uit hun woning te krijgen. Omdat hierna bleek dat er toch nog gevolgschade was – door het ingetrokken vocht in muren en vloeren – bleven er lang na deze extreme weersomstandigheden nog opdrachten binnenkomen bij reconditioneringsbedrijven.

Vervolgschade beperken of voorkomen? Schakel direct een reconditioneerder in!
Voor reconditioneringsbedrijven betekent extreme regenval dat er veel meer opdrachten dan gewoonlijk binnen komen. Door meerdere calamiteiten na elkaar moeten er op korte termijn veel extra mensen beschikbaar zijn die meteen aan de slag kunnen met het herstel. Om iedereen te kunnen helpen vergt dit een hoge mate van flexibiliteit, van de bedrijven en met name de medewerkers. Met behulp van droogapparatuur kunnen gehele ruimtes of muren en vloeren gericht en snel gedroogd worden. Door herstel van stuc- schilder- en timmerwerk dat is gaan wellen, wordt de gevolgschade (bijvoorbeeld stank en schimmel) voorkomen of beperkt. Zo kan zo snel mogelijk weer gebruikt worden gemaakt van de normale gebruiksfunctie van de ruimte.

Meer informatie?
De reconditioneringsbedrijven in het Schoonmakend Nederland-Keurmerk register zijn allemaal in het bezit van het Schoonmakend Nederland-Keurmerk. Kijk in het overzicht Keurmerk Schoon bedrijven voor alle Schoonmakend Nederland-leden.