Eindelijk representatieve cijfers schoonmaakbranche met databank Schoonmakend Nederland

Feiten & cijfers 27 februari 2019

Eindelijk representatieve cijfers schoonmaakbranche met databank Schoonmakend Nederland

Schoonmakend Nederland werkt aan een eigen databank waarin data van alle aangesloten leden gebundeld wordt. Zo kan Schoonmakend Nederland als brancheorganisatie met representatieve data beleid opstellen, cao-voorstellen doorrekenen en trendanalyses publiceren. Leden-schoonmaakbedrijven kunnen op basis van deze data benchmarken om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld leeftijdsopbouw, loonschalen, verzuim en reiskosten. De databank is een win-win voor alle partijen.

Experts

Met één druk op de knop
Als Schoonmakend Nederland het voor elkaar krijgt om afspraken te maken met de verschillende softwareleveranciers als UNIT4, AFAS, Nocore, AaRiverside en CleanVision zou het delen van de benodigde informatie net zo gemakkelijk zijn als het doen van de BTW-aangifte, met één druk op de knop. Dat is precies waar het eerst verkeerd ging. “In het verleden faalden soortgelijke initiatieven vanwege het gebrek aan resultaat in vergelijking met het vele werk dat nodig was om de data te delen. Bedrijven waren urenlang bezig met het verzamelen van de benodigde informatie met weinig input vanuit ons. Tegenwoordig moet, en kan dat, gelukkig anders.”

Operationeel directeur bij Van Alem Schoonmaak Stefan Faaij beaamt dit: “Schoonmakend Nederland werkt nu met enquêtes en vragenlijsten volgens een maatman-model. Het invullen hiervan vraagt veel tijd en is vooral voor kleinere bedrijven veelal lastig en moeilijk. Grote schoonmaakbedrijven beschikken meestal wel over voldoende resources om antwoord te geven.” Het resultaat is dat Schoonmakend Nederland steeds minder data ontvangt van de kleinere bedrijven uit de branche. Zo kan het voorkomen dat de data die wordt gebruikt om cao-voorstellen door te rekenen niet volledig representatief is. “Daar maak ik me zorgen over”, stelt Faaij. “Het geeft mij rust dat besluiten in de toekomst op basis van cijfers worden gemaakt die afkomstig zijn van zowel grote als kleinere bedrijven.” Het moge duidelijk zijn dat Schoonmakend Nederland juist de mkb-bedrijven wilt bedienen en faciliteren met deze databank.

Verschillen volgen
Financieel directeur bij CSU Rob Fortuin deelt de mening van Faaij omtrent de representativiteit van de cijfers: “Schoonmakend Nederland heeft een kort lijntje naar de grote schoonmaakbedrijven, dus in de massa dek je een groot deel van de markt. Maar het is belangrijk om ook de verschillen tussen grote, midden-grote en kleine bedrijven te volgen. Als brancheorganisatie moet je stelling kunnen nemen op basis van echte cijfers uit de branche en zou je nauwelijks afhankelijk moeten zijn van cijfers van externe organisaties als het CBS en sectoreconomen van de banken.”

Het databank-concept staat of valt volgens alle heren bij het gemak van het dataverzamelingsproces, een lastig proces dat is uitbesteed aan Metrix Analytics. Van der Gaag legt uit: “Dat zijn de echte specialisten op het gebied van data-analyse. Zij realiseren de koppelingen tussen alle systemen en richten het platform in. Schoonmakend Nederland zal de data uiteraard wel beheren. Dat is voor iedereen binnen de branche het beste, er is namelijk geen commercieel belang. Wij staan bij de gratie voor onze leden.” Tevens moet met de data de dienstverlening beter aansluiten op de wensen en behoeften van de leden. De uitkomsten van individuele gesprekken wordt gecombineerd met de beschikbare data. “Zo kunnen we meer en meer inschatten waar de behoefte naar komt en kunnen we anticiperen op veranderende wet- en regelgeving of marktverschuivingen.”

Cao-gerelateerde informatie
Per deelnemende organisatie wordt data verzameld tot op persoonsniveau waarbij het belangrijk is dat deze data nimmer is te herleiden tot een specifieke werknemer. Van der Gaag legt uit: “Het betreft alle cao-gerelateerde informatie waar geen prijsbepalende berekeningen mee gemaakt kunnen worden. Je moet denken aan leeftijdsopbouw, loonschalen, functiegroepen, reisafstanden en verzuim; informatie dat tot op werknemersniveau inzicht biedt.”

“Dat biedt voordelen voor iedere schoonmaakondernemer. Benchmarks en betrouwbare, representatieve marktinformatie helpen bij koersbepaling. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor de gehele markt. Bovendien zullen de cijfers per regio verschillen. Inzicht biedt wellicht nieuwe kansen of mogelijkheden”, stelt Faaij enthousiast vast. Ook voor grotere schoonmaakbedrijven biedt de databank uitkomst, zo zegt Fortuin. “Voor ons is het net zo interessant als voor kleinere bedrijven. We kunnen heel eigenwijs zijn en zeggen ‘we zijn groot en we weten hoe het moet’, maar het is best goed om met een frisse blik te kijken naar de rest van de wereld. Hier kan je alleen maar beter van worden.”

Faaij ziet daarnaast ook mogelijkheden om middels de databank de wijze van bedrijfsvoering te onderbouwen bij potentiële klanten: “Wij hechten bijvoorbeeld veel waarde aan ervaren personeel. Met de eigen benchmarkcijfers uit de databank kan ik bij opdrachtgevers aantonen dat veel personeel een langer vast dienstverband heeft en dat het serviceniveau hoger ligt door relatief veel personeel in specialistische functiegroepen.”

Privacy proof
Een potentieel struikelblok voor de databank is de privacy. Een gevoelig onderwerp waar Schoonmakend Nederland zich goed van bewust is. De brancheorganisatie garandeert dat het delen van de data veilig is en voldoet aan alle Europese wet- en regelgeving die in Nederland bekend staat als de AVG. De juridische privacyexperts van The Legal Privacy Company hebben een audit uitgevoerd waarmee Schoonmakend Nederland kan aantonen dat voldaan wordt aan de geldende regels en de manier van dataverzameling ‘AVG-proof’ is verklaard. Van der Gaag vult aan: “alle data die wij ontvangen is anoniem en zal nooit terug te herleiden zijn naar een bedrijf of een persoon. Bovendien kunnen leden-schoonmaakbedrijven de data ook geconsolideerd aanleveren. Allemaal met als doel het personeelsbestand te vergelijken met de markt en de concurrentie om eenvoudiger te bepalen via welke knoppen het bedrijf te sturen is.”

Win-win
Eén databank gevuld met alle cao-gerelateerde data van bij Schoonmakend Nederland aangesloten schoonmaakbedrijven. Dat betekent winst voor het schoonmaakbedrijf, winst voor de brancheorganisatie en met een beetje geluk winst voor de hele branche. Schoonmakend Nederland is ambitieus, de uitrol is gepland voor de zomer 2019.

Bron: Clean Totaal

Gerelateerd