Milieutool is geupdatet

Instrument 1 juni 2019

Milieutool is geupdatet

Als je met gevaarlijke stoffen werkt, ze opslaat en/of vervoert, krijg je met veel verschillende wet- en regelgeving te maken. Veelal worden de schoonmaakmiddelen zelf tot de gevaarlijke stoffen gerekend maar ook (vervuild) afvalwater kan milieuvervuilend zijn.

Expert

Om snel in kaart te brengen met welke wet- en regelgeving op milieugebied je te maken heeft, heeft Schoonmakend Nederland een milieutool laten ontwikkelen. Aan de hand van een vragenlijst worden de activiteiten in kaart gebracht en wordt aangegeven welke wet- en regelgeving op jouw bedrijf van toepassing is. Ook kun je direct doorlinken naar de relevante wetsteksten. Er wordt meteen aangegeven of u bijvoorbeeld een (milieu)vergunning of een ontheffing aan moet vragen.

In de praktijk is de milieutool erg handig gebleken voor bedrijven die zich volgende de NEN-14000 (milieuzorg) willen laten certificeren.

De milieutool wordt regelmatig geactualiseerd. Begin 2019 is deze geactualiseerd. Schoonmakend Nederland-leden kunnen de milieutool hier downloaden.

Gerelateerd