Succesvol nieuw initiatief: Jong Schoonmakend Nederland

Vereniging 3 juli 2019

Succesvol nieuw initiatief: Jong Schoonmakend Nederland

Jonge ondernemers binnen Schoonmakend Nederland willen elkaar graag ontmoeten en gezamenlijk optrekken om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei ontwikkelingen die op de bedrijfstak afkomen. Ze zijn enthousiast over de vorming van ‘Jong Schoonmakend Nederland’ en roepen jonge collega’s op zich hierbij aan te sluiten.

Expert

Samenwerken en ieuwe concepten
Dit is de uitkomst van een nieuw initiatief van Schoonmakend Nederland om de banden met jonge ondernemers te versterken. Op deze manier kan de vereniging nog beter aansluiten op wat er bij hen leeft. Op 2 juli 2019 vond een eerste bijeenkomst plaats in Rotterdam, georganiseerd door de afdeling ledenzaken van Schoonmakend Nederland. Centraal tijdens de dag stond het kennismaken met elkaar en met projecten van jonge ondernemers in andere branches die samenwerken om de klant nieuwe concepten aan te kunnen bieden. Bij de schoonmaakondernemers kwam de vraag naar voren welke invloeden nieuwe technieken hebben op hun sector en welke kansen er liggen voor schoonmaakbedrijven.

De eerste bijeenkomst zal niet de laatste zijn. Aanwezigen gaven unaniem aan toekomst te zien in Jong Schoonmakend Nederland. Ondernemers binnen Schoonmakend Nederland tot 40 jaar die niet aanwezig waren, maar wel belangstelling hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de ledenmanagers Rick van der Gaag of Mark Samsom.

Gerelateerd