Waarde vakantie-uren kan worden meegenomen

Achtergrond 10 juli 2019

Waarde vakantie-uren kan worden meegenomen

Bij een contractwisseling kunnen werknemers de waarde van de vakantie-uren meenemen naar de nieuwe werkgever. De omvang van die waarde is gezamenlijk vastgesteld door werkgevers- en werknemersorganisaties. Een onderdeel vormen de persoonlijke en andere toeslagen.

Expert

Meenemen vakantie-uren bij contractswisseling

Hoe wordt dat tussen schoonmaakbedrijven afgerekend?

Een werknemer kan bij contractswisseling vakantie-uren meenemen naar het verwervende schoonmaakbedrijf.

Het verwervende bedrijf stuurt daarvoor een factuur naar het verliezende bedrijf. In Bijlage IV CAO is een formule opgenomen om de waarde van een vakantie-uur te bepalen.

De waarde van het vakantie-uur is: het basisuurloon van de werknemer vermeerderd met persoonsgebonden toeslagen zoals genoemd in de CAO. Dat zijn de VET-toeslag (artikel 1 lid 10 CAO) en de Overgangstoeslag (artikel 14 lid 11 CAO). Andere toeslagen uit de CAO, zoals de toeslag Bijzondere uren (artikel 18 CAO), vallen daar niet onder. De toeslag Bijzondere uren is immers niet aan de (individuele) werknemer gekoppeld maar aan het moment waarop er wordt gewerkt.

Deze waarde wordt in 2019 verhoogd met 27,8% als percentage sociale lasten.

Voorbeeld: Een werknemer neemt 15 vakantie-uren mee bij een wisseling op 1 augustus 2019. 
De werknemer zit in loongroep 1 met 4 dienstjaren en een basisuurloon van € 12,49. Er is een VET-toeslag van € 1,12. De waarde is: 15 x (basisuurloon € 12,49 + VET € 1,12) = € 204,15 + 27,8% = € 260,90.

Het verwervende bedrijf kan dit bedrag, zonder b.t.w., factureren aan het verliezende bedrijf.

Gerelateerd