RAS-bijdrage voor taaltraject of schrijftraject

Praktijk 23 december 2019

RAS-bijdrage voor taaltraject of schrijftraject

Sociale partners vinden het belangrijk dat werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat zorgt voor verbreding van de inzetbaarheid van de werknemer. Met een taaltraject of schrijftraject kunnen werknemers hun vaardigheden Nederlandse taal verbeteren.

Expert

Werknemers kunnen onder werktijd een taaltraject of schrijftraject volgen. Hiermee kunnen zij hun vaardigheden Nederlandse taal verbeteren. Hier zijn in de CAO 2019-2021 opnieuw afspraken over gemaakt. Er is een vast budget beschikbaar. De werkgever kan via de RAS een bijdrage ontvangen
van maximaal € 3.500 per traject per deelnemer. Dit is bedoeld als tegemoetkoming voor de opleidingskosten en verletkosten. De werkgever betaalt de kosten van de opleiding en de opleidingsuren. Hieronder vindt u de link naar de voorwaarden. Ook wordt uitgelegd hoe werkgevers de bijdrage kunnen aanvragen.

Verbreding inzetbaarheid

Sociale partners vinden het belangrijk dat werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat zorgt voor verbreding van de inzetbaarheid van de werknemer. Met een taaltraject of schrijftraject kunnen werknemers hun vaardigheden Nederlandse taal verbeteren. Bij een taaltraject gaat het vooral om spreken en luisteren. Bij een schrijftraject gaat het om de schrijfvaardigheid. Dit is vooral bedoeld voor direct leidinggevenden, want zij hebben in hun werk veel te maken met het schrijven van e-mails en korte berichten aan werknemers en opdrachtgevers. Het verbeteren van de vaardigheden Nederlandse taal zorgt voor een betere communicatie op de werkvloer, maar het geeft de werknemer ook zelfvertrouwen en versterkt de positie op de arbeidsmarkt. Daarom stellen sociale partners opnieuw budget beschikbaar voor taaltrajecten en schrijftrajecten.

Gerelateerd