Reactie OSB op WRR-rapport ‘Het betere werk’

Standpunt 21 januari 2020

Reactie OSB op WRR-rapport ‘Het betere werk’

Op 15 januari 2020 bracht de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een advies uit aan de regering met als titel ‘Het betere werk’. De WRR pleit ervoor om het bevorderen van goed werk de komende tijd als maatschappelijke opdracht te zien.  Een opdracht voor zowel de overheid als de sociale partners. OSB kan zich goed vinden in een aantal punten uit het WRR-rapport.

In het rapport wordt voorgesteld een pragmatische aanpak voor bedrijven te ontwikkelen. Dit sluit aan bij waar de sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche voor staan. Ook wordt geadviseerd de positie van werkenden binnen organisaties te versterken en keuzemogelijkheden te bieden in het aantal uren dat gewerkt wordt. In de schoonmaak- en glazenwassersbranche wordt echt werk gemaakt van het uitbreiden van het aantal uren in een contract. In de cao zijn hierover afspraken gemaakt. Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om taken te verbreden naar andere soorten dienstverlening zoals bijvoorbeeld catering of handyman werkzaamheden.

Expert

Kwaliteit belangrijk in de branche
In de schoonmaak- en glazenwassersbranche vinden we kwaliteit van werk belangrijk. Sociale partners hechten veel waarde aan het sterk en aantrekkelijk houden van de branche: vernieuwend, economisch gezond, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en met goede arbeidsverhoudingen. In de cao zijn een groot aantal projecten afgesproken over thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gezond langer doorwerken. Ook voor ondernemers worden daar activiteiten en tools voor ontwikkeld.

Aanbevelingen van WRR
De WRR doet verschillende aanbevelingen om grip op geld, werk en leven te vergroten voor iedereen die werkt of wil werken. Drie ontwikkelingen bepalen de toekomst van werk, aldus de WRR:

  1. Technologisering van werk
  2. Flexibilisering van werk
  3. Intensivering van werk

OSB levert bijdrage aan Brugmanrapport
In de reactie van MKB-Nederland op het WRR-rapport wordt verwezen naar het Brugproject. Evenals bij de WRR staat in dat project de vraag centraal hoe we werkenden meer grip op hun leven kunnen geven als ondernemers. OSB-voorzitter Piet Adema is bij dit project betrokken en aanbevelingen worden later dit jaar verwacht. Er zal dankbaar gebruik worden gemaakt van ‘Het beter werk’-rapport van de WRR.

Relatie met Commissie Regulering van werk
Ook de Commissie Regulering van werk o.l.v. Hans Borstlap komt binnenkort met een eindadvies. In de discussienota van juni 2019 zit in overlap op de thema’s. OSB heeft meerdere gesprekken gevoerd met de commissie en een position paper ingestuurd.

Gerelateerd