Welke vragen kunnen werknemers en werkgevers hebben over ziek melden?

Praktijk 20 februari 2020

Welke vragen kunnen werknemers en werkgevers hebben over ziek melden?

Om een beeld te geven met welke vragen werknemers en werkgevers kunnen zitten, vind je hierna 10 vragen over ziek melden. 

Expert

Tip: Kijk ook in het verzuimreglement van de organisatie.

Kan een leidinggevende een ziekmelding weigeren?
Nee, dat kan niet. De leidinggevende (of werkgever) mag niet zelf beoordelen of een werknemer ziek is of niet. Wel mag je als werkgever de arbodienst vragen om een zieke werknemer te controleren.

Kan je als werkgever van een werknemer vragen 24 uur bereikbaar te zijn?
Nee, dat kan niet. In het verzuimprotocol moet daar een regeling over in staan. Staat er niets in het verzuimprotocol? Spreek dan samen af wanneer de werknemer beschikbaar moet zijn.

Kan je leidinggevende een werknemer verplichten om naar het werk te komen als hij ziek is gemeld?
Nee, dat kan niet. Een werknemer mag zelf bepalen of hij in staat is naar het werk te komen. Bij twijfel mag een werkgever een bedrijfsarts altijd vragen een werknemer te controleren.

Moet een werknemer de vraag: ‘wat heb je’ beantwoorden?
Een werknemer hoeft deze vraag niet te beantwoorden.

Mag je leidinggevende vragen welke werkzaamheden een werknemer nog wel kan uitvoeren?
Ja, dat mag. Als een werknemer weet wat wel of niet kan, dan kun je hier samen verder afspraken over maken. Bij twijfel vraag je de arbodienst om samen met de werknemer te kijken wat wel of niet kan.

Is een werknemer verplicht aangepast werk te doen als dat kan?
Ja. De werkgever mag van een werknemer verwachten dat hij het werk uitvoert dat nog wel kan, omdat de werkgever ook het loon gewoon doorbetaalt.

Moet een werknemer zichzelf ziek melden of mag de partner dat ook doen?
Het is gebruikelijk dat een werknemer zichzelf ziek meldt. Als er een goede reden is, dan mag iemand anders ook de ziek melding doen. Kijk ook wat hierover in het verzuimreglement van de organisatie staat. 

Is een werknemer verplicht zicht voor een bepaald tijdstip ziek te melden?
Vraag een werknemer om zich zo snel mogelijk ziek te melden. Bij voorkeur (ruim) voordat de werkzaamheden beginnen, er moet immers vervanging geregeld worden. Kijk ook wat hierover in het verzuimreglement van de organisatie staat. 

Mag de werkgever loon inhouden als een werknemer zich ziek meldt?
Nee, dat mag niet. De werkgever betaalt het loon gewoon door en schrijft ook geen vakantiedagen af. Als een werknemer zich echter niet aan de afspraken over de re-integratie houdt, dan mag het loon opgeschort en eventueel helemaal ingehouden.

Wat kan een werknemer doen als hij het niet eens is met de bedrijfsarts?
Als een werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts over de re-integratie, dan kan er een ‘second opinion’ worden gevraagd. Een andere, onafhankelijke bedrijfsarts wordt dan ingeschakeld om de werknemer nogmaals te onderzoeken.
De eerste bedrijfsarts vraagt aan de werknemer toestemming om de medische gegevens te delen. De tweede bedrijfsarts vraagt de werknemer of hij het advies met de eerste bedrijfsarts mag delen. De eerste bedrijfsarts legt uit of hij het nieuwe advies (gedeeltelijk) overneemt en waarom hij dat doet. Daarna neemt hij de verdere begeleiding op zich.
Wil de werknemer geen second opinion vragen dan kan hij ook een deskundigenoordeel bij het UWV vragen,

Gerelateerd