Coronavirus: vragen en antwoorden over plichten van werkgever en werknemer

Achtergrond 28 februari 2020

Coronavirus: vragen en antwoorden over plichten van werkgever en werknemer

Hieronder geven we antwoord op verschillende vragen die werkgevers en werknemers kunnen hebben over het coronavirus.

Expert

Wat kan de werkgever doen?
De werkgever kan werknemers informeren over symptomen, wijzen op hygiënevoorschriften en de medewerkers verplichten deze na te leven, zorgen voor een veilige werkomgeving en eventueel beschermende hulpmiddelen ter beschikking stellen.

Mag een werknemer thuisblijven uit vrees voor besmetting?
Nee, behalve als er goede grond is voor die vrees.
Als een werknemer koorts of verkoudheidsklachten heeft EN in een gebied is geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus. OF de afgelopen twee contact heeft gehad met een patient met het nieuwe coronavirus, laat de werknemer dan telefonisch contact opnemen met de huisarts. Op de website van het RIVM vind je een actueel overzicht van de landen waar het omgaat.

Wat als een werknemer meldt dat hij klachten heeft?
Thuislaten. Telefonisch contact laten opnemen met de huisarts en de instructies van de GGD opvolgen.

Als scholen sluiten en het kind moet worden opgevangen, heeft een werknemer dan recht op loon?
Ja, voor korte duur (calamiteitenverlof) om opvang elders te regelen.

En daarna?
In overleg met de werkgever wordt verlof opgenomen. Als de werknemer verlofdagen wil inleveren is het betaald verlof, anders is het onbetaald verlof.

Wat moet je doen met een werknemer in een risicogebied?
Beschermingsmaatregelen treffen en laten opvolgen. Als de werknemer alleen in dat gebied werkt maar er niet woont, nadenken over een tijdelijke andere werkplek.Mogelijk terughalen.

Wat moet je doen als een werknemer tijdens zijn vakantie besmet raakt?
Dat weet je waarschijnlijk pas als de werknemer symptomen heeft, dan zijn het geen vakantiedagen meer maar ziektedagen.

Als een werknemer in quarantaine moet, heeft hij dan recht op loon?
Ja, dat is vergelijkbaar met ziek zijn.

Mag een werknemer quarantaine of medisch onderzoek weigeren?
Ja, maar niet als hij een groot gevaar vormt en het door een rechter wordt opgelegd.

Kan de werkgever werktijdverkorting (WTV) aanvragen?
Ja. Als aan de voorwaarden van het Ministerie van SZW is voldaan, kan WTV en is er recht op WW.

Kan WTV ook voor oproepkrachten, uitzendkrachten worden aangevraagd?
Nee, dat kan niet.

Gerelateerd