Het coronavirus in Nederland: de beste informatiebronnen

Achtergrond 2 maart 2020

Het coronavirus in Nederland: de beste informatiebronnen

Veel bedrijven maken zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus in Nederland en daarbuiten. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Zo kampen veel sectoren nu al met hogere transportkosten. Een vijfde van de wereldwijde goederenproductie is immers afkomstig uit China, dat hard getroffen is. Ook worden beurzen en reizen afgezegd. In lange toeleveringsketens binnen bepaalde sectoren ontstaan ook knelpunten. Op deze pagina vindt u een overzicht van de beste informatiebronnen. 

https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/documenten/verzamelingen-afbeeldingen/2020/04/01/afbeelding-alleen-samen-krijgen-we-corona-onder-controle

Expert

Crisisnummer
De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Het ECDC geeft een dagelijkse update over de stand van zaken in de Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

FME Meldpunt coronavirus
FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus.

KvK over corona
De Kamer van Koophandel heeft een overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus.

RIVM over corona
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft advies en informatie over de ziekte met doorverwijzingen naar Q&A’s en de verspreiding van het coronavirus:
Daarnaast heeft het RIVM een up-to-date Q&A-pagina beschikbaar gesteld.
En hier kun je de verspreiding van het coronavirus over de hele wereld volgen:
Daarnaast houdt RIVM deze pagina up-to-date met handelingswijze voor (bedrijfs)artsen. De bijlage 'Arbo-infactberichten' is zeer bruikbaar voor bedrijfsartsen:

Rijksoverheid over corona
Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers. En hier is een totaaloverzicht te vinden van het dossier Coronavirus Covid-19.

Reisadvies Buitenlandse Zaken over China
Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt het reisadvies voor China bij.

Reisrestricties per land van IATA
Handige informatie voor reizigers: alle reisrestricties per land van de International Air Transport Association.

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting
Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UWV.

WHO over broodjeaapverhalen corona
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft een pagina opgericht om broodjeaapverhalen over het coronavirus te ontkrachten (in het Engels).

WTV en Force Majeure
Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van coronavirus.

AWVN over het coronavirus en werk
AWVN informeert op deze pagina over de consequenties van het coronavirus voor ondernemingen in hun rol als werkgever

VNO NCW over het coranavirus voor ondernemers
VNO NCW heeft een overzicht gemaakt van informatiebronnen over het coronavirus.

Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars heeft de meest gestelde vragen over het coronavirus en verzekeringen op een rij gezet.

Gerelateerd