Aan de slag met jaargesprekken? Zo pak je dat aan

Praktijk 22 april 2021

Aan de slag met jaargesprekken? Zo pak je dat aan

De laatste jaren wordt in de schoonmaakbranche door de sociale partners (Schoonmakend Nederland en de vakbonden) ingezet op duurzame inzetbaarheid en het versterken van de volwassen arbeidsrelatie. Vertrouwen en respect wordt daarbij genoemd als basis voor een goede samenwerking. Om tot gelijkwaardige arbeidsverhoudingen te komen, zijn verschillende projecten van start gegaan. Vooral de rol van de leidinggevende is hierbij cruciaal. Er zijn afspraken gemaakt over ongewenste omgangsvormen, werkdruk, werkoverleg en in artikel 40 lid 4 en 5 van de cao ook over het voeren van een jaargesprek

Experts

Gesprekskaart
Als leidinggevende spreek je werknemers vaak één op één. Snel even bij de koffieautomaat of tijdens een ‘officieel moment’ zoals het jaargesprek. Door met elkaar in gesprek te gaan kun je ontdekken hoe het met iemand gaat. Of iemand het werk nog leuk vindt. Of het werk fysiek nog haalbaar is. En of iemand het leuk zou vinden om meer te leren binnen of buiten de branche. Als leidinggevende kun je de werknemer helpen om te groeien en ontwikkelen. Er is een gesprekskaart beschikbaar voor het voeren van een jaargesprek. Het is een format. Dus kijk of het bij je past en pas vragen waar nodig aan.   

Subsidie beschikbaar voor het voeren van gesprekken 
Voor het voeren van individuele gesprekken over duurzame inzetbaarheid is het mogelijk subsidie te krijgen. De subsidie dekt de uren van de leidinggevende of HR-medewerker die de gesprekken voeren. Deze subsidie dekt 50% van de kosten. Sociale partners vinden het belangrijk dat de gesprekken door interne mensen worden gevoerd, omdat zo de continuïteit is geborgd als het ESF-project afgelopen is. Daarom geldt de subsidie alleen voor leidinggevenden die op de loonlijst van het schoonmaakbedrijf staan, dus geen externe medewerkers. De uren van de schoonmaker komen niet voor subsidiering in aanmerking. Per schoonmaker kunnen maximaal drie besteedde uren van de leidinggevende gesubsidieerd worden.  

Kijk voor meer informatie een deel terug van het webinar van de RAS en bekijk het filmpje over individuele gesprekken met een mooi praktijkvoorbeeld van Victoria schoonmaakbedrijf. 

Tips voor werkgevers 

  • Laat de leidinggevende vooraf gesprekken oefenen met een andere leidinggevende. Door trainen, oefenen, observeren en evalueren worden de gesprekstechnieken van jouw leidinggevenden steeds beter. Ook leert de leidinggevende hoe hij om kan gaan met eventuele weerstand bij de werknemer. Hebben jouw leidinggevenden de basisopleiding leidinggevenden al gevolgd? De RAS-bijdrage in de kosten voor deze opleiding bedraagt 1.400 euro. 
  • Communiceer vooraf over de voordelen van een jaargesprek en houd het vooral laagdrempelig en eenvoudig. 

 Tips voor leidinggevenden bij het voeren van een individueel gesprek 

  • Neem vooraf de spanning weg bij werknemers voor het gesprek door ze goed te informeren via een uitnodiging, informatiebrief of een vlogje opgenomen door de leidinggevende met wie het gesprek plaats gaat vinden. Insteek van vlog kan zijn: ‘Ben benieuwd hoe het met je gaat. Ben niet bang voor het gesprek. Het is niet eng. 
  • Zorg dat de schoonmaakmedewerker de praatkaart invult ter voorbereiding. Deze werkt met smileys en is laagdrempelig in gebruik. 
  • Gebruik de gesprekskaart ter inspiratie voor vragen.
  • Probeer de ander te begrijpen door vragen te stellen. Voer een open gesprek en zorg dat het geen ‘ondervraging’ wordt. 
  • Toon oprechte interesse in elkaar. Open het gesprek met de vraag: Hoe gaat het met je?  
  • Oordeel niet te snel en heb geduld. 
  • Denk mee met de werknemer. 
  • Trek aan de bel bij HR of de werkgever wanneer je tijdens het (jaar)gesprek het gevoel hebt dat het niet goed gaat met een werknemer. 

Gerelateerd