Schoonmakend Nederland roept landelijk coördinatiepunt voor het coronavirus in het leven

Persbericht 10 maart 2020

Schoonmakend Nederland roept landelijk coördinatiepunt voor het coronavirus in het leven

Schoonmakend Nederland heeft een landelijk coördinatiepunt in het leven geroepen om schoonmaakbedrijven bij te staan bij alle consequenties van het coronavirus. Het biedt ondernemers, medewerkers en overheid informatie, advies en oplossingen en verbindt de verschillende partijen om snel te kunnen schakelen als de omstandigheden daarom vragen.

Vinger aan de pols
Dagelijks inventariseert het coördinatiepunt de vragen en zorgen die leven onder de verschillende disciplines binnen de branche en neemt waar nodig actie. Experts van Schoonmakend Nederland onderhouden voor de beantwoording van vragen en het adresseren van zorgen nauw contact met RIVM, VNO NCW, MKB Nederland en AWVN.

Experts

Vragen en zorgen
Veel van de vragen en zorgen die binnenkomen bij het coördinatiepunt gaan over de rechten en plichten rond verzuim als gevolg van preventiemaatregelen. Mag een medewerker thuisblijven als hij bezorgd is besmet te raken, bijvoorbeeld. Een ander thema dat speelt, is inkomstenderving. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een opdrachtgever die haar pand sluit voor schoonmakers? Een veelgehoord signaal is ook dat schoonmaakbedrijven niet of nauwelijks meer kunnen voldoen aan de vraag van opdrachtgevers naar desinfectie- en beschermingsmiddelen en papieren handdoekjes.

Helpdesk
Het Landelijk Coördinatiepunt Coronavirus Schoonmaakbranche heeft ook een helpdesk opgezet. Via telefoonnummer 0800 22 6 54 56 kan tussen 8.30 en 17.00 uur gebeld worden met vragen. Op werkdagen tussen 9.00 en 20.00 uur kunnen vragen ook per WhatsApp gesteld worden op nummer 06 82 72 21 06. Op haar website, LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook plaatst Schoonmakend Nederland nieuws en advies over het coronavirus dat specifiek relevant is voor de schoonmaakbranche.

Gerelateerd