Aandacht voor veiligheid schoonmaakmedewerkers binnen slachterijen

Praktijk 8 juni 2020

Aandacht voor veiligheid schoonmaakmedewerkers binnen slachterijen

Vorige week hebben verschillende media, aandacht besteed aan corona-uitbraken onder medewerkers van slachthuizen, zie onder andere dit bericht van RTL Nieuws. Om meer zicht te krijgen op de eventuele besmettingsrisico’s van de schoonmaakmedewerkers binnen de slachthuizen, heeft Schoonmakend Nederland aanvullend gekeken naar de situatie van de schoonmaakmedewerkers en vragen aandacht voor een aantal punten.  

Experts

Risico’s bij omkleden 
Slachthuispersoneel werkt, woont en reist vaak dicht op elkaar. Deze situatie wijkt af van die van de schoonmakers. Schoonmakers doen hun werk als de productie stilligt en hebben wél de ruimte als ze aan het schoonmaken zijn en wonen (in het algemeen) samen met hun gezin. Wel zijn er risico’s bij het omkleden in kleedruimtes.  
Navraag bij onze leden, die werken voor slachterijen, leert ons dat er geen direct contact is tussen schoonmakers en medewerkers van de slachterijen. Wel moeten schoonmaakmedewerkers zich vaak gezamenlijk omkleden in een relatief kleine kleedruimte.  

Afspraken met opdrachtgevers 
Wij willen alle schoonmaakbedrijven, die werken voor slachthuizen, extra wijzen op de veiligheidsafspraken met betrekking tot de omkleedruimtes voor schoonmaakmedewerkers. Maak hierover goede afspraken met jullie opdrachtgevers: 

  • Zorg voor voldoende kleedruimtes en zorg dat schoonmakers niet met te veel personen tegelijk in de kleedruimte zijn; 
  • Er moet altijd minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden tussen de medewerkers. 

Gerelateerd