Laatste oproep aan (nabestaanden van) schoonmakers in coronazorg die op de IC terechtkwamen of zijn overleden

Persbericht 19 mei 2022

Laatste oproep aan (nabestaanden van) schoonmakers in coronazorg die op de IC terechtkwamen of zijn overleden

Een financiële bijdrage voor álle (nabestaanden van) zorgmedewerkers die door hun werk in de coronazorg op de intensive care (IC) zijn opgenomen of zijn overleden. Zodat zij, naast de zorgen en het verdriet, niet ook nog met financiële problemen worden geconfronteerd. Dat is sinds de start van Stichting ZWiC het doel geweest. Ruim twee jaar later heeft ZWiC aan 134 (nabestaanden van) zorgmedewerkers, waaronder één nabestaande van een schoonmaker, een eenmalige financiele bijdrage kunnen uitkeren. Nu de pandemie in een andere, beter beheersbare fase terecht is gekomen, zet de Stichting een laatste offensief in om zorgmedewerkers die tot de doelgroep behoren, waaronder schoonmakers in de zorg, te bereiken. Per 30 juni 2023 houdt ZWiC op te bestaan. (Nabestaanden van) schoonmakers in de zorg kunnen tot 31 december 2022 een aanvraag indienen via Schoonmakend Nederland. 

Experts

Andere fase

Nu de pandemie in een andere fase is terecht gekomen, ziet ZWiC dat het aantal aanvragen terugloopt. Toch is het op basis van de maandelijkse rapportages van het RIVM aannemelijk dat er nog tientallen (nabestaanden van) zorgmedewerkers zijn die mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage, maar de weg naar ZWiC nog niet hebben gevonden. Wietske Blom-Ham, voorzitter ZWiC: “We zien dat het aantal zorgmedewerkers dat door COVID op de IC wordt opgenomen of komt te overlijden, enorm afneemt. Hoewel nog dagelijks veel mensen lijden aan de gevolgen van COVID, kennen we het virus beter en kunnen we de gevolgen beter beheersen. Dit alles heeft ons bestuur doen besluiten dat ZWiC ophoudt te bestaan, maar niet zonder dat we alles op alles hebben gezet om elke zorgmedewerker die mogelijk in aanmerking komt, waaronder schoonmakers, te bereiken.” Tot 31 december 2022 is het nog mogelijk om een aanvraag in te dienen bij ZWiC. Op 30 juni 2023 wordt ZWIC opgeheven.

Schoonmakend Nederland verzorgt aanvragen

Schoonmakers (of hun familieleden) die een aanvraag willen indienen, kunnen gebruik maken van een helpdesk die Schoonmakend Nederland daar speciaal voor heeft ingericht. Adema: 'De helpdesk is bedoeld voor alle schoonmakers in de zorg van Nederland. Dus ook voor schoonmakers die niet bij één van onze leden werkzaam zijn. (Nabestaanden van) schoonmaakmedewerkers, hun leidinggevenden of HR-adviseur kunnen voor een aanvraag contact opnemen met het secretariaat via 073-648 38 50. Wij zorgen er vervolgens voor dat de aanvraag correct ingediend wordt bij Stichting ZWiC.'

Over Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC)

Stichting ZWiC biedt financiële steun aan (nabestaanden van) zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zelf op de IC zijn beland of zijn overleden. Van verpleegkundigen, verzorgenden en ambulanceverpleegkundigen die direct in contact komen met coronapatiënten, tot schoonmakers in zorginstellingen, baliemedewerkers, laboranten en anderen die actief betrokken zijn bij het mogelijk maken van de coronazorg. Met een eenmalige financiële bijdrage - € 30.000 in geval van IC-opname en € 50.000 in geval van overlijden – wil Stichting ZWiC voorkomen dat deze zorgmedewerkers, óf hun nabestaanden, naast de zorgen en verdriet door een IC-opname of overlijden, ook nog met financiële problemen worden geconfronteerd. Sinds haar oprichting heeft de stichting steun in praktische en/of financiële zin van vele individuele donateurs en partijen waaronder het Verbond van Verzekeraars, collectief voor zorgverleners VvAA, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, Aramco, Philips, Robeco, Bristol-Myers Squib en Reckitt Benckiser en het ministerie van VWS. Zie www.geefvoorzorgverleners.nl voor meer informatie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een eenmalige aanvullende financiële bijdrage.

Gerelateerd