Oproep: Commissie Opleiding & Training zoekt nieuwe MKB-leden

Vereniging 19 juni 2020

Oproep: Commissie Opleiding & Training zoekt nieuwe MKB-leden

Voor de commissie Opleiding & Training zoekt Schoonmakend Nederland nieuwe leden, met name vanuit (klein)MKB. De commissie volgt de ontwikkeling van opleidingen op brancheniveau (vak- en taalgericht). Ook checkt zij eind- en toetstermen en oriënteert zich op alternatieve / aanvullende opleidingen.

Heb je kennis van opleidingen? Zowel in de schoonmaak als in algemene zin? Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van de branche? Meld je dan aan bij Hermien Dautzenberg.

Expert

De commissie vergadert 4 keer per jaar. Vergaderingen vinden meestal plaats op het kantoor van Schoonmakend Nederland in ’s-Hertogenbosch, maar de verwachting is dat er in de toekomst vaker online vergaderd wordt.


Nog vragen?
Heb je interesse of vragen? Stel deze dan aan ook Hermien Dautzenberg.

Gerelateerd