Aanvullend geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020

Achtergrond 1 juli 2020

Aanvullend geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is vanaf 1 juli 2020 uitgebreid. Voorheen kregen partners eenmaal het aantal werkuren per week verlof. Vanaf 1 juli komt daar aanvullend geboorteverlof bij van vijf weken. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. 

Expert

Vijf weken
Vanaf 1 juli 2020 kan de werknemer dus tot maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. De werknemer moet dit aanvullend geboorteverlof binnen zes maanden na geboorte van het kind opnemen. En het 'reguliere' geboorteverlof van één week moet zijn opgenomen. 

Werkgevers vragen voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aan. Deze uitkering bedraagt maximaal 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Werkgevers die 70% van het loon tijdens het verlof doorbetalen, kunnen de UWV-uitkering zelf houden.

De aanvraag wordt eenmalig ingediend in de periode die gelegen is tussen vier weken voor de eerste dag waarop het aanvullend geboorteverlof wordt opgenomen en vier weken na de laatste dag, waarop dat verlof is opgenomen. De uitkering moet in hele weken worden aangevraagd, maar kan wel in gedeelten van weken worden opgenomen. Nadat het verzoek is ingediend kan het niet meer gewijzigd worden; dus: als de werknemer vier weken aanvraagt kan dat op een later moment niet meer in een aander ander aantal weken worden gewijzigd.

Verlof opnemen
De werknemer mag het aanvullend verlof in principe opnemen wanneer hij dat wil (binnen de eerste zes maanden na de geboorte van het kind). Werknemers moeten de wens om aanvullend geboorteverlof op te nemen, minimaal vier weken van tevoren melden (per brief of e-mail). Werkgevers mogen het aanvullende verlof niet weigeren, maar kunnen – als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang – tot twee weken voor de ingangsdatum van het verlof met de werknemer in overleg treden om het verlof anders in te roosteren.

Meer informatie

Gerelateerd