Wetsvoorstel naar Tweede Kamer: advies bedrijfsarts wordt leidend bij toets re-integratie-verplichting

Politiek 28 juli 2020

Wetsvoorstel naar Tweede Kamer: advies bedrijfsarts wordt leidend bij toets re-integratie-verplichting

Naar verwachting gaat binnenkort een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin voorgesteld wordt om het advies van de bedrijfsarts leidend te laten zijn bij de toets van de re-integratie-inspanningen. De werkgever en werknemer richten op basis van het advies van de bedrijfsarts het re-integratietraject in. Het wetsvoorstel moet een eind maken aan de onzekerheid voor werkgevers dat zij na twee jaar van re-integratie-inspanningen kunnen worden geconfronteerd met een loonsanctie vanwege een verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts van het UWV en de bedrijfsarts.

De wet moet op 1 januari 2021 ingaan. De RIV-toets, waarbij het Re-Integratieverslag getoetst wordt door het UWV, wordt uitgevoerd wanneer een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet aan het werk kan gaan. De UWV verzekeringsarts gaat niet langer het medisch advies van de bedrijfsarts beoordelen. Maar de arbeidsdeskundige van het UWV gaat beoordelen of de werkgever en de werknemer de re-integratieverplichtingen hebben uitgevoerd die passen bij het advies van de bedrijfsarts. Oordeelt de arbeidsdeskundige positief, dan leidt de RIV-toets niet meer tot een loonsanctie.

Expert

Hoe werkt het nu?
Werkgevers zijn verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij verzuim. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij het re-integratieproces van de werknemer en geeft de werkgever aanbevelingen wat betreft de capaciteit en werkbelasting van de werknemer. De werkgever is, in verband met de zorgplicht, in beginsel gehouden om de aanbevelingen van de bedrijfsarts zoveel mogelijk op te volgen. De werkgever volgt het advies meestal op. 
Als een werknemer twee jaar ziek blijft, dan volgt aan het einde van die periode een WIA-aanvraag. Een verzekeringsarts van het UWV toetst dan of de werkgever heeft voldaan aan de eisen uit de Wet verbetering poortwachter. Dit heet de RIV-toets. Wanneer de verzekeringsarts van mening is dat de bedrijfsarts een verkeerd advies heeft gegeven, dan krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd. De werkgever wordt dan verplicht om het loon van de medewerker langer door te betalen. Dat kan oplopen tot maximaal 1 jaar.

Meer lezen

Gerelateerd