Verzuimdesk voorbeeldcasus #53 Communicatie tijdens re-integratie

Praktijk 23 juli 2021

Verzuimdesk voorbeeldcasus #53 Communicatie tijdens re-integratie

Een werknemer is al enige tijd ziek met psychische beperkingen en de re-integratie verloopt niet soepel. Er zijn diverse gesprekken geweest tussen de werknemer en werkgever. Het oordeel van de bedrijfsarts is dat de werknemer nog niet kan re-integreren. De werkgever geeft aan dat het oordeel van de bedrijfsarts voor hem niet toereikend is om te werken aan de re-integratie van de werknemer. De werknemer heeft op diens beurt het gevoel niet gehoord te worden door de bedrijfsarts. Hoe langer de arbeidsongeschiktheid duurt, hoe lastiger het voor beide partijen is om het contact goed te laten verlopen. De werknemer voelt zich wel vrij om de situatie te bespreken, maar de werkgever heeft het idee de grip te verliezen op de situatie. Van de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, zijn geen gespreksverslagen gemaakt en gemaakte afspraken zijn niet vastgelegd.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

In deze situatie is het ten eerste aan te raden om wederom in gesprek te gaan met de werknemer. De onderwerpen uit dit gesprek en de nieuwe en oude afspraken dienen (de oude afspraken indien mogelijk met datum) op papier gezet te worden. Duidelijke afspraken tussen de werkgever en de werknemer stimuleren de communicatie en zorgen ervoor dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Daarnaast adviseren we om gezamenlijk het doel en het plan van aanpak voor de re-integratie te bespreken. Het telkens vastleggen en delen van het gespreksverslag met de werknemer helpt de transparantie en draagt bij aan een open communicatie.

Daarnaast is het in deze casus aan te raden om een deskundigenoordeel of second opinion aan te vragen. Zowel werkgever als werknemer zijn in dit geval ontevreden over het advies van de bedrijfsarts. Het advies is om in eerste instantie voor een second opinion te gaan. Deze kan alleen door de werknemer worden aangevraagd, waarbij een andere bedrijfsarts een re-integratie advies geeft. Uiteraard kan het inzetten van een deskundigenoordeel ook een passende oplossing zijn. Bij een deskundigenoordeel geeft het UWV een oordeel over het re-integratieproces, om deze weer op te pakken. Het deskundigenoordeel kan door zowel de werknemer als de werkgever worden aangevraagd. Geadviseerd wordt om de werknemer deze te laten aanvragen en de kosten  aan de werknemer te vergoeden aangezien de kosten aanzienlijk lager zijn als de werknemer een deskundigenoordeel aanvraagt.  

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk

Gerelateerd