Compensatieregeling Transitievergoeding en de VET-toeslag

Achtergrond 15 oktober 2020

Compensatieregeling Transitievergoeding en de VET-toeslag

Verschillende bedrijven hebben bij Schoonmakend Nederland gemeld problemen te hebben met de uitvoering van de compensatieregeling transitievergoeding door het UWV. Het UWV corrigeert de aangevraagde compensatie op persoonlijke toeslagen. Omdat in de schoonmaakbranche een deel van de persoonlijke toeslagen een vast onderdeel is van het loon van de werknemers, stuit dit op veel onbegrip. 

Procedure UWV  
De procedure bij het UWV is, dat de UWV-medewerker, die de aanvraag in behandeling neemt, contact op hoort te nemen met de werkgever. De medewerker moet nagaan of de persoonlijke toeslagen verstrekt worden in verband met functioneren of presteren van de betreffende werknemer. Op basis van de loonstrook kan dit namelijk niet vastgesteld worden. Alleen in geval van betaling i.v.m. functioneren of presteren kunnen persoonlijke toeslagen worden meegenomen in de berekening (de werkgever moet bewijs kunnen overleggen). 

Expert

VET-toeslag onderdeel van compensatie
Voorgaande levert problemen op bij de VET-toeslag die ooit in de schoonmaak-cao is afgesproken. Deze toeslag is een compensatie voor rechten die de werknemer ooit heeft ingeleverd (bijvoorbeeld seniorendagen)Het is daarmee een vast onderdeel van het loon van de individuele werknemer. Inmiddels heeft het UWV laten weten, dat de VET-toeslag toch meegenomen mag worden in de berekening van compensatie transitievergoeding. 

Maak bezwaar 
Indien zich bij jouw bedrijf een geval heeft voorgedaan waarin de VET-toeslag niet is meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de compensatie, is het van belang om bezwaar te maken bij het UWV. Let op dat de bezwaartermijn nog niet is verstreken! Indien er in er in de tussentijd bezwaar is gemaakt dat ongegrond is verklaard, neem dan contact op met cao-helpdesk van Schoonmakend Nederland: 0800-2265456.

Gerelateerd