Premie derde WW-jaar voor 2021 vastgesteld

Nieuws 30 oktober 2020

Premie derde WW-jaar voor 2021 vastgesteld

Stichting PAWW heeft de premie voor het derde WW-jaar voor 2021 vastgesteld op 0,5%. Werkgevers, die onder de PAWW-regeling vallen, moeten hun werknemers die onder de regeling vallen op de hoogte brengen van deze nieuwe premie.

Expert

De stichting heeft ook aangegeven, dat zij samen met accountant EY, een jaarlijkse steekproef gaan doen onder werkgevers. Dit is noodzakelijk om goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening. Voor de correcte uitvoering van de regeling is het en vereiste dat werkgevers de juiste bijdrage inhouden bij de werknemers en afdragen aan Stichting PAWW. De stichting moet dit aan kunnen tonen.

De steekproef wordt in de komende periode uitgevoerd onder enkele honderden werkgevers. Werkgevers die hiervoor worden uitgenodigd, zijn reglementair verplicht om hun medewerking te verlenen.

Gerelateerd