Vakantie uren uitbetalen? Zo werkt het

Achtergrond 9 november 2020

Vakantie uren uitbetalen? Zo werkt het

Het afgelopen jaar was voor iedereen allesbehalve normaal. Dat geldt ook voor de vakanties. Werknemers hebben vanwege de coronabeperkingen misschien nog (relatief) veel vakantie uren over. Wellicht zitten daar ook nog vakantie uren van voorgaande jaren bij. 

Expert

Opbouw en geldigheid vakantie uren 
Over elk betaald uur bouwt de werknemer 10% verlof op. Van die 10% is 2,31% bovenwettelijk en de rest (7,69%) wettelijk. Als een werknemer verlof opneemt, moeten altijd als eerste de uren afgeschreven worden die als eerste vervallen; dat zijn de wettelijke uren. Volgens de cao vervallen deze uren 1 jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dus de in 2019 opgebouwde wettelijke vakantie uren vervallen op 1 januari 2021. De bovenwettelijke uren vervallen 5 jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De kans is aanwezig dat een werknemer nog bovenwettelijke uren van voorgaande jaren heeft staan. 

Vakantie uren uitbetalen? Dat kan alleen voor bovenwettelijke uren 
Wellicht hebben werknemers te kennen gegeven vakantie uren uitbetaald te willen krijgen. Dat kan, maar alleen de bovenwettelijke uren mogen worden uitbetaald. Op basis van de cao hoeft een werkgever dat alleen te doen voor de bovenwettelijke uren van het lopende jaar. Uiteraard mag de werkgever ook bovenwettelijk uren van voorgaande jaren uitbetalen, als daarom gevraagd wordt. Dat is echter niet verplicht. 

Bij het uitbetalen van de vakantie uren moet wel belasting worden betaald over de inkomsten. Daarvoor geldt het ‘bijzondere tarief’, waaronder eenmalige inkomsten vallen zoals de uitbetaling van vakantie uren en bonussen. Mocht bij de jaaropgave blijken dat te veel belasting is betaald, dan kan de werknemer dit terugvragen als het boven een bepaald – laag – drempelbedrag komt. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de cao-helpdesk via telefoonnummer 0800 2265456 of e-mail cao@schoonmakendnederland.nl. 

Gerelateerd