Schoonmaak-cao klaar voor barre weersomstandigheden

Nieuws 12 november 2020

Schoonmaak-cao klaar voor barre weersomstandigheden

Regeling ‘Onwerkbaar weer’ gedefinieerd voor de schoonmaaksector

De schoonmaak-cao is klaar voor barre weersomstandigheden. Schoonmakend Nederland en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen hebben de regeling ‘Onwerkbaar weer’ gedefinieerd in de lopende schoonmaak-cao. Dit was nodig, omdat sinds 1 januari 2020 een nieuwe wettelijke regeling geldt betreffende onwerkbaar weer. Van deze regeling kan pas gebruik worden gemaakt, wanneer dit ook in de cao is vastgesteld. Dit is nu gebeurd. De regeling geldt voor alle bedrijven in de schoonmaaksector, waaronder in het bijzonder de glasbewassing en gevelreiniging. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling op 22 december 2020 algemeen verbindend verklaard, waarmee deze regeling definitief geldt voor de branche.

Experts

Regeling ‘Onwerkbaar weer’
De regeling ‘Onwerkbaar weer’ geldt wanneer in de periode van 1 november t/m 31 maart een buitengewoon natuurlijke omstandigheid (zoals vorst, sneeuw of ijzel) het werken onmogelijk maakt. De regeling geldt ook wanneer gedurende het kalenderjaar het werken onmogelijk wordt gemaakt door buitengewone regenval of storm. Voor de bedrijven in de glasbewassing en gevelreiniging is dat vanaf windkracht 6. De werkgever kan, mits er is voldaan aan alle bijkomende voorwaarden uit de regeling en na het verstrijken van een aantal wachtdagen, een beroep doen op een tegemoetkoming via het UWV.

Loondoorbetaling, hoe werkt het?
Het loon wordt tijdens de wachtdagen door de werkgever gewoon doorbetaald aan de werknemers. 
Werkgever en werknemer(s) moeten samen goed kijken of er tijdens de niet werkbare periode eventueel op een andere manier of plek wel gewerkt kan worden. Wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het loon nog steeds doorbetaald, maar kan de werkgever na de wachtdagen een uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering wordt gedurende de eerste 27 dagen door de werkgever aangevuld tot 100% van het loon en hierna tot 90%.

Bij onder meer vorst en sneeuw gelden, tussen 1 november t/m 31 maart, twee wachtdagen. In het geval van overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar en voor storm gelden twee wachtdagen per kalenderjaar.

LEES MEER:

Gerelateerd