Winterweer: zo werkt de regeling onwerkbaar weer

Praktijk 13 december 2022

Winterweer: zo werkt de regeling onwerkbaar weer

Het is winter in Nederland. Mogelijk kan er in delen van het land dan niet buiten gewerkt worden.

In de schoonmaak-cao is een regeling 'onwerkbaar weer' opgenomen die algemeen verbindend is verklaard. Dat betekent dat alle bedrijven in de schoonmaaksector, in het bijzonder glasbewassing en gevelreiniging, gebruik kunnen maken van deze regeling.

Experts

Regeling ‘Onwerkbaar weer’

 • De regeling geldt wanneer in de periode van 1 november t/m 31 maart een buitengewoon natuurlijke omstandigheid (zoals vorst, sneeuw of ijzel) het werken onmogelijk maakt.
 • De regeling geldt ook wanneer gedurende het kalenderjaar het werken onmogelijk wordt gemaakt door buitengewone regenval of storm. Voor de bedrijven in de glasbewassing en gevelreiniging is dat vanaf windkracht 6.
 • De werkgever kan, mits er is voldaan aan alle bijkomende voorwaarden uit de regeling en na het verstrijken van een aantal wachtdagen, een beroep doen op een tegemoetkoming via het UWV.

Loondoorbetaling, hoe werkt het?

 • Bij onder meer vorst en sneeuw gelden, tussen 1 november t/m 31 maart, twee wachtdagen. In het geval van overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar en voor storm gelden twee wachtdagen per kalenderjaar.
 • Het loon wordt tijdens de wachtdagen door de werkgever gewoon doorbetaald.
 • Werkgever en werknemer(s) moeten samen goed kijken of er tijdens de  periode van onwerkbaar eventueel vervangende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het loon nog steeds doorbetaald, maar kan de werkgever na de wachtdagen een uitkering aanvragen bij het UWV.
 • De werkgever betaalt gedurende de eerste 27 dagen 100% van het loon en hierna 90%. De uitkering van het UWV wordt aan de werkgever betaald.

 Uitkering bij UWV aanvragen

 • Een werkgever moet onwerkbaar weer dagelijks melden bij het UWV.
 • De melding moet vóór 10.00 uur ’s ochtends gedaan zijn.
 • De melding kan alleen digitaal worden gedaan met eHerkenning.
 • Een ww-uitkering aanvragen wegens onwerkbaar weer kan hier. Na de melding moet de ww-aanvraag binnen 26 weken worden ingediend door de werkgever. 

Gerelateerd