Verslag jaarlijkse brede bijeenkomst voor reconditioneringsbedrijven

Achtergrond 26 november 2020

Verslag jaarlijkse brede bijeenkomst voor reconditioneringsbedrijven

Peiling naar animo voor standaard bestekformat, reconditioneerders benieuwd naar kansen verduurzaming

Op donderdag 29 oktober organiseerde OSB haar jaarlijkse brede bijeenkomst voor reconditioneringsbedrijven, bedoeld voor leden en niet-leden. Op de agenda stonden:

  • standaardbestekformat voor de hele reconditioneringsbranche
  • evaluatie van de coronaperiode door Stichting Salvage
  • kritiek op het certificaat ‘Groen Gedaan’
  • aanzet om duurzaamheid een prominentere plek te geven in de branche
https://www.flickr.com/photos/statefarm/10994875346/in/photolist-hKzBoj-6x5GA5-8nHwg-2ja41Ym-hKzYx1-2jagETs-Y2tJLM-22c1Ryw-Y4UtyR-4f1ygk-FQ7E9y-264X7NP-22FTABQ-27Z7cgy-Zz2dDy-YZWWeq-BNLstA-KkAH4x-2dA5bd8-2Z6w14-hKzC1b-hKzb4a-hKzBqU-5PNiDx-25d9Cyi-2jb36co-2j984Mh-2jaJ4Ld-2jaGzuj-28Eaeum-FHWoEK-Q5rnvk-EUosdW-oNMgBg-zDFMLR-88yKJf-2jcbrXZ-3bYp9d-234trq2-zSKsrF-zEAkmB-g3Z3Lu-zDFHQV-dgq2Ut-cGUKmu-8xXYB9-VL1y4U-261BKnD-5zpqva-5EKek8

Expert

OSB komt met concept voor standaardbestekformat
Doordat bij opdrachten zonder bestek van de opdrachtgever niet eenduidig beschreven staat om exact welke werkzaamheden het gaat, zijn de offertes van reconditioneerders in dit soort gevallen vaak moeilijk met elkaar te vergelijken.

Transparantie en eerlijke concurrentie
Het platform is daarom van mening dat de reconditioneringsbranche een standaardbestekformat nodig heeft. Als alle reconditioneerders die betrokken zijn bij een schouw dit gebruiken, biedt dit niet alleen meer transparantie voor de opdrachtgever. Het zorgt ook voor eerlijke concurrentie tussen de reconditioneringsbedrijven onderling.

Het liefst zou het bestuur zien dat een standaardbestekformat voor de branche officieel gereguleerd wordt, zoals in de bouwbranche het geval is. Maar NIVRE en het Verbond van Verzekeraars zijn van mening dat deze kwestie aan de reconditioneringsbranche zelf is. Daarmee wordt gebruik van een standaardbestekformat dus geen verplichting.

Gentlemen’s agreement
Het platform hoopt daarom dat reconditioneerders die deelnemen aan een schouw waarbij de opdrachtgever geen bestek heeft gemaakt, een gentlemen’s agreement sluiten om allemaal hetzelfde bestekformat te hanteren. Door zelf het voortouw te nemen en opdrachtgevers het voordeel van een uniform bestekformat te laten ervaren, verwacht het platform dat opdrachtgevers op den duur zelf het gebruik van het standaardbestekformat voorwaardelijk zullen maken bij een schouw.

Stichting Salvage tevreden over samenwerking met reconditioneerders in eerste coronagolf
Stichting Salvage kijkt positief terug op de manier waarop de samenwerking met reconditioneerders is verlopen, vertelt gastspreker Geerlof van Loo, beleidsmedewerker bij Stichting Salvage. Hij en zijn collega’s hebben hen ervaren als ‘een club professionals die proactief meedenkt’. Wat ze vooral waardeerden was wanneer een leverancier uit zichzelf liet weten welke maatregelen er genomen werden om klanten en medewerkers te beschermen.

Terug naar KPI- als inschakelcriterium
Om het aantal contactmomenten en het aantal reisbeperkingen te beperken, heeft Stichting Salvage aan het begin van de eerste golf besloten om tijdelijk het KPI-criterium los te laten. In plaats daarvan selecteerden ze reconditioneringsbedrijven binnen een cirkel van 30 minuten. Volgens Van Loo hervat de stichting binnenkort weer het KPI-selectiecriterium. Doel blijft om het aantal contactmomenten en reisbewegingen zo beperkt te mogelijk houden. Dat willen ze doen door een betere triage. Verder bekijkt de stichting hoe ze audits en opleidingen, die door corona grotendeels stil zijn komen te liggen, hervat kunnen worden, wellicht in een andere vorm.

Aanrijtijden korter tijdens corona, klanttevredenheid tijdelijk gedaald
Uit cijfers van Stichting Salvage blijkt dat de aanrijtijden korter waren in tijdens de eerste golf. De klanttevredenheid daalde in eerste instantie en is inmiddels weer gestegen tot het niveau van 2019. Van Loo belooft binnenkort elke leverancier een overzicht te sturen van de eigen prestaties ten opzichte van alle andere (geanonimiseerde) leveranciers.

OSB kritisch over certificaat ‘Groen gedaan’
Het bestuur van het Platform Reconditionering spreekt binnenkort met het College van Deskundigen (opdrachtgevers) van het certificaat ‘Groen gedaan’ over de toegevoegde waarde van het keurmerk. Het bestuur vindt dat het certificaat in de huidige vorm te veel doublures heeft met andere certificaten. Bovendien werken opdrachtgevers ook met contractpartners die niet gecertificeerd zijn.

Reconditioneerders laten zich inspireren door Sustainable Development Goals
Tijdens de laatste platform bijeenkomst is geïnventariseerd aan welke onderwerpen behoefte is tijdens de brede bijeenkomst. Daaruit kwam sustainability naar voren. Duurzaam worden wil iedereen wel, maar hoe doe je dat in de praktijk? Het platform biedt in de brede bijeenkomst een eerste stap hiertoe door de verschillende aspecten van duurzaamheid op een rijtje te zetten.

Sustainable Development Goals
Spreker Onno Nillesen is co-founder en mede-eigenaar van PlanNed. Hij legt uit dat de Sustainable Development Goals een wereldwijd gebruikte kapstok vormen die zich hier uitstekend voor leent. Het gaat hierbij om 17 doelen die uitgesplitst zijn in 169 subdoelen, met 200 bijbehorende KPI’s. Doordat de doelen zo concreet zijn, zijn ze toepasbaar op elk niveau. En doordat het instrument door zoveel landen, overheidsinstanties en organisaties omarmd wordt, zorgt het voor een gemeenschappelijke taal en een uitstekende benchmark.

Verduurzamen: nodig en nuttig

Volgens Nillesen doen de meeste organisaties al veel aan duurzaamheid, maar plaatsen ze die activiteiten niet altijd in de context van duurzaamheid. Goed werkgeverschap is zo’n voorbeeld. De branche zou er goed aan doen om daar beter in te worden, meent hij. In de eerste plaats om de eigen doelen op duurzaamheid scherper te maken en er zo daadwerkelijk meer werk van te maken. Bovendien komt ‘The Green Deal’ eraan: Europese wetgeving die verzekeraars verplicht zich te verantwoorden over de duurzaamheid van hun investeringen. En tot slot vanwege de PR: het levert in tenders extra punten op en klanten reageren er positief op.

Vervolg
Op de vraag van OSB-directeur Rob Rommelse naar hun reactie op de presentatie van Nillesen,  geven de deelnemers aan behoefte te hebben aan een vervolgbijeenkomst voor een verdere verdieping in de thematiek, om zo tot een praktische vertaling van de SDG’s te komen op sector- en bedrijfsniveau.

Gerelateerd