Schoonmakend Nederland: Eerder stoppen met werken nu mogelijk in schoonmaaksector

Persbericht 3 december 2020

Schoonmakend Nederland: Eerder stoppen met werken nu mogelijk in schoonmaaksector

Schoonmakend Nederland, de brancheorganisatie die is voortgekomen uit OSB, heeft met vakbonden CNV en FNV overeenstemming bereikt over ‘eerder stoppen met werken’. Door deze nieuwe afspraak kunnen oudere werknemers eerder stoppen met werken en gezond hun pensioenleeftijd halen. De regeling geldt vanaf 1 februari 2021 t/m 30 juni 2021. Voor de langere termijn moeten hierover eventuele nieuwe afspraken worden gemaakt in de nieuwe cao voor de schoonmaaksector.

Expert

In de regeling is afgesproken dat medewerkers, die nog één jaar of minder te gaan hebben tot aan hun pensioen, gedurende de looptijd van de regeling, in de gelegenheid worden gesteld om geheel of gedeeltelijk te stoppen met werken. Medewerkers die aanspraak willen maken op deze regeling moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten zij onder meer minimaal tien jaar aaneengesloten werkzaam zijn in de schoonmaaksector en minimaal 20 uur per week werken. Vanaf een contractduur van 32 uur hebben zij de keuze om gedeeltelijk óf geheel te stoppen met werken. Bij een keuze voor gedeeltelijk stoppen, moet de werknemer minimaal 19 uur blijven werken.

De regeling wordt gefinancierd uit bestaande en beschikbare sectormiddelen. Dit betekent dat er voor de werkgevers geen kosten zijn verbonden aan de uitvoering van de regeling.

De verdere uitleg over de regeling volgt.

Gerelateerd