Campagne Elke dag weer van start: veilig en gezond werken in schoonmaak- en glazenwassersbranche

Instrument 15 december 2020

Campagne Elke dag weer van start: veilig en gezond werken in schoonmaak- en glazenwassersbranche

Op dinsdag dinsdag 15 december lanceren Schoonmakend Nederland, FNV en CNV (de sociale partners in de schoonmaakbranche) de bewustwordingscampagne Elke dag weer. Om het belang van veilig en gezond werken in de schoonmaak te vergroten, en ongewenst gedrag en discriminatie tegen te gaan. Met verschillende (online) hulpmiddelen, tools en diverse werkwijzers wil de campagne de leidinggevenden én de schoonmakers bereiken. 

Schoonmakers doen immers belangrijk werk. Elke dag weer zorgen zij voor schone schoolgebouwen en ziekenhuizen, voor gereinigde straten en verzorgd openbaar vervoer. Zij zorgen ervoor dat bedrijven en instellingen kunnen blijven draaien.

Expert

Campage
Elke dag weer. Zo heet de campagne. Om te benadrukken dat schoonmakers elke dag weer dit onmisbare werk doen. En om aan te geven dat we elke dag weer een stap kunnen zetten om de omstandigheden waaronder dit werk gedaan wordt, te verbeteren. Sociale partners hebben dit in de cao voor de schoonmaakbranche benadrukt: het is belangrijk dat het werk als waardevol wordt gezien. Daarbij hoort een gezonde manier van werken, in een veilige omgeving. Schoonmakers zouden met plezier naar hun werk moeten gaan, zonder lichamelijke klachten. Dat is nu helaas nog lang niet altijd het geval. Dat is voor zo’n essentieel beroep geen goed teken.

De campagne wil er (mede) voor zorgen dat problemen bespreekbaar worden. Dat het normaal wordt om zaken als pijnklachten aan de orde te stellen. Dat je met je leidinggevende in alle veiligheid, ongewenst gedrag - zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesterijen - kunt bespreken. Want als we goed voor onze mensen zorgen, komt dat de kwaliteit van het werk ten goede en kunnen uitval en verzuim teruggedrongen worden. Laten we het vanzelfsprekend gaan vinden dat mensen opkomen voor hun werkgeluk. Zodat we straks een hele branche hebben die gelukkig is in zijn werk. En een werknemer met trots kan zeggen: ‘Ik ben schoonmaker’.

Bedrijven, schoonmakers en glazenwassers doen mee
Bedrijven, schoonmakers en glazenwassers hebben zich al gecommitteerd aan deelname aan de bewustwordingscampagne. In de loop van 2021 kunnen ook andere bedrijven en schoonmakers zich melden, zodat de branche zich sterk maakt voor een veilige en gezonde werkplek. 

Achtergrond
In de meest recente cao voor de schoonmaakbranche benadrukken sociale partners het belang van het organiseren van waardevol werk. Waardevol werk waarin aandacht is voor duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren en gezond werken. In eerste instantie op het gebied van lichamelijke belasting, in het voorjaar volgen hulpmiddelen om discriminatie tegen te gaan – evenals een werkwijzer ongewenst gedrag.

Gerelateerd