Verzuimdesk voorbeeldcasus #46 Verlate uitslag WIA-keuring

Praktijk 19 april 2021

Verzuimdesk voorbeeldcasus #46 Verlate uitslag WIA-keuring

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft de twee jaar van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) doorlopen en wacht op de uitslag van de WIA-keuring. Door COVID-19 heeft het UWV helaas vertraging opgelopen bij het besluitvormingsproces. De werkgever vindt dit erg vervelend voor de werknemer en vraagt zich af wat zijn verplichtingen zijn en hoe hij de werknemer kan ondersteunen.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Het is vervelend voor de werknemer dat hij nog geen beschikking heeft ontvangen naar aanleiding van de WIA-keuring. Er valt hem, noch zijn werkgever, iets te verwijten. De werkgever heeft in deze casus de loondoorbetaling na twee jaar gestopt. De werkgever heeft geen verplichtingen naar de werknemer toe. Hij kan de werknemer wijzen op de voorschot WIA-betaling. Deze kan de werknemer zelf aanvragen bij het UWV. Dit houdt in dat de werknemer een voorschot kan ontvangen op de eventueel te ontvangen uitkering.  

De mogelijkheid bestaat natuurlijk voor de werkgever om de werknemer financieel te ondersteunen door bijvoorbeeld zelf een voorschot uit te betalen. Nogmaals; de werkgever is hiertoe niet verplicht. Het is verstandig om als werkgever schriftelijk overeen te komen met de werknemer hoe en wanneer de werknemer het voorschot terugbetaald, wanneer hij een uitkering ontvangt van het UWV. 

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Gerelateerd