Oproep: alles doen om nieuwe maatregelen te voorkomen

Praktijk 12 juli 2021

Oproep: alles doen om nieuwe maatregelen te voorkomen

MKB-Nederland en VNO-NCW maken zich grote zorgen over het weer sterk oplopend aantal coronabesmettingen in ons land. In een brief roepen voorzitters Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof met klem op de basisregels goed in acht te blijven nemen en bij testen voor toegang strikt te controleren en handhaven. Anders dreigen mogelijk opnieuw vrijheidsbeperkende maatregelen, met alle economische en sociale schade van dien. Ook raakt het loslaten van de 1,5 meter regel, die ondernemers nu nog altijd beperkt, zo verder uit beeld. Onder het motto ‘Wij willen open blijven’ roepen de ondernemersorganisaties hun achterbannen op om hier gezamenlijk de schouders onder te blijven zetten.

Expert

Help mee

 • Houd de basisregels in acht, zowel de werkenden als de klanten
  • 1,5 meter afstand
  • Handen wassen
  • Bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven
  • Testen bij klachten

 • Goede regels op kantoor
  Voor werken op kantoor geldt onverkort de anderhalve meter regel. Het kabinet heeft aangegeven dat mensen daarbij de helft van de tijd op kantoor mogen zijn. 

 • Snel testen, bronnenonderzoek en quarantaine
  Waar testen voor toegang kan/wordt toegepast hoort strikte controle en handhaving van regels die passen bij deze mogelijkheid. Verder blijft het van belang dat dat iedereen met klachten zich onmiddellijk laat testen, dat bron- en contactonderzoek (BCO) plaatsvindt en mensen in quarantaine gaan bij klachten. Zo houden we met elkaar zicht op het virus. Zeker nu we met vakantie gaan en terugkomen is dit des te belangrijker, zoals we vorig jaar helaas hebben geleerd.

 • Het reizen naar risicogebieden
  Zijn jouw medewerkers op vakantie en hoe ga je om met reisadviezen? Zeker voor werkenden die uit risicogebieden terugkomen: blijf alert op eventuele klachten en in dit geval direct te testen. Werkgevers kunnen trouwens vragen of iemand naar een gebied met code oranje of rood is geweest. Ben terughoudend met internationaal zakenverkeer, zeker richting risicogebieden.
  Terugkomen uit een oranjegebied betekent trouwens altijd dat mensen in quarantaine moeten. 

Gerelateerd