Verzuimdesk voorbeeldcasus #52 Gedeeltelijke re-integratie in lichtere functie van een andere arbeidsongeschikte werknemer

Praktijk 21 juli 2021

Verzuimdesk voorbeeldcasus #52 Gedeeltelijke re-integratie in lichtere functie van een andere arbeidsongeschikte werknemer

Een werkgever heeft een werknemer die arbeidsongeschikt is. De werknemer (A) re-integreert in eigen werk voor enkele uren (niet voor volledige contracturen). De bedrijfsarts heeft geconcludeerd dat de werknemer blijvende beperkingen heeft, maar het doel van de re-integratie is nog steeds om terug te keren in het eigen werk. Nu heeft de werkgever een tweede werknemer (B) die arbeidsongeschikt is, met een andere functie, met lichtere werkzaamheden. Werknemer B zal na enige tijd terugkeren in de eigen functie. Deze functie wordt gezien als geschikte re-integratiefunctie voor werknemer één, om deze aanvullend op zijn eigen functie (in aangepaste uren) uit te voeren. Mag werknemer A de re-integratie uren aanvullen door deze aangepaste werkzaamheden uit te voeren?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Ja dit mag. De werkgever moet met werknemer A de afspraak maken, dat deze functie op die plek alleen bedoeld is als re-integratie. ‘Bedongen arbeid’ is dan niet van toepassing. Van bedongen arbeid is sprake wanneer een werknemer een functie/werkzaamheden langer dan 3 maanden uitvoert en dan het recht claimt om dat werk te blijven doen. In deze casus is dit dus niet aan de orde als er wordt afgestemd dat deze functie/werkzaamheden in het kader van re-integratie worden uitgevoerd.

Het is uiteraard wel belangrijk om de communicatie naar beide werknemers duidelijk en transparant te maken. Voor beide werknemers kan deze keuze effect hebben op de motivatie tot re-integreren.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk

Gerelateerd