Schoonmakend Nederland Verzuimdesk voorbeeldcasussen

icoon verzuim.jpgSchoonmaakbedrijven met vragen over verzuim en het terugdringen ervan kunnen terecht bij de Schoonmakend Nederland Verzuimdesk. Om een idee te geven van welke vragen je kunt stellen, vind je hier een aantal voorbeeldcasussen.

De medewerkers van de verzuimdesk beantwoorden vragen en geven algemeen advies. Deze hulp is kosteloos voor alle bedrijven in de schoonmaakbranche. De helpdesk is elke werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur. 

Voorbeeld casussen

#1 Ziek uit dienst
#2 Loonsanctie
#3 Bedrijfsarts
#4 Eerder terugkeren van zwangerschapsverlof
#5 Eerstejaarsevaluatie
#6 Ziekte naar aanleiding van cosmetische ingreep
#7 Vakantie tijdens ziekte
# 8 Geen contact meer met zieke medewerker
# 9 Ontslag nemen tijdens ziekte
#10 Vervroegde WIA uitkering
#11 Doorwerken tijdens ziekte
#12 Alcoholverslaving
#13 Blijf van mijn lijf huis
#14 Verlengen of niet?
#15 Gesprek met een verzuimende medewerker
#16 Succesvolle re-integratie mét aanpassingen
#17 Succesvolle re-integratie in tweede spoor
#18 Uit elkaar met wederzijds goedvinden
#19 Wachten op deskundigenoordeel
#20 MUP contract
#21 Derde persoon bij verzuimgesprekken
#22 Overname
#23 Vergeten afspraak bij de bedrijfsarts
#24 Werknemer oneens met hersteld melding
#25 Twee werkgevers
#26 Wat kan een werkgever doen na een advies van een bedrijfsmaatschappelijk werker?
#27 Psychische klachten bij zwangerschap
#28 Wel of niet ziek bij overname
#29 Ziekengeld en bereiken pensioengerechtigde leeftijd
#30 No Risk werknemer
#31 Recht op toeslagen bij re-integratie
#32 Contracturen overgenomen werknemer
#33 Verklaring vereist voor ziek door zwangerschap
#34 Ziek tegen einde contract
#35 Tweede spoor
#36 Voorkomen van ziekmelding
#37 Loonsanctie
#38 Eerste en Tweede Spoor parallel
#39 Geloofsovertuiging
#40 Extra reiskosten na re-integratie
#41 Medewerker ziek na overlijden partner
#42 Medewerker werkt niet mee aan re-integratie
#43 Werkgever is het niet eens met deskundigenoordeel UWV
#44 Second opinion na oordeel bedrijfsarts
#45 Stagnatie van re-integratie tijdens lockdown Covid-19
#46 Verlate uitslag WIA-keuring
#47 Door re-integratie extra reistijd en reiskosten
#48 Andere diagnose door fysiotherapeut
#49 Kosten spoor 1 en 2 hoger dan loondoorbetaling
#50 Subsidie voor werkgevers bij bedrijfsfysiotherapie
#51 Met pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid
#52Gedeeltelijke re-integratie in lichtere functie van een andere arbeidsongeschikte werknemer
#53 Communicatie tijdens re-integratie
#54 Vroegtijdig tweede spoor
#55 Verlagen loon tweede jaar
#56 Min-Max contract
#57 Geen WIA na doorlopen poortwachter
#58 Medewerker deelt operatie niet mee
#59 Loondoorbetaling na 1e ziektejaar
#60 Ziek voor einde dienstverband (volgt binnenkort)

Terug naar startpagina over verzuim en re-integratie

Bel met de Schoonmakend Nederland Verzuimdesk
De verzuimdesk is elke werkdag van 8.30 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar via Schoonmakend Nederland: 073-648 38 50. De medewerkers beantwoorden vragen die binnen een half uur kunnen worden afgehandeld. Ervaring leert dat dit in de meeste gevallen genoeg is.