Schoonmakend Nederland Verzuimdesk voorbeeldcasussen

icoon verzuim.jpgSchoonmaakbedrijven met vragen over verzuim en het terugdringen ervan kunnen terecht bij de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk. Om een idee te geven van welke vragen je kunt stellen, vind je hier een aantal voorbeeldcasussen.

De medewerkers van de verzuimdesk beantwoorden vragen en geven algemeen advies. Deze hulp is kosteloos voor alle bedrijven in de schoonmaakbranche. De helpdesk is elke werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur. 

Voorbeeld casussen

Aanpassingen taken, uren, pand

#16 Succesvolle re-integratie mét aanpassingen
#32 Contracturen overgenomen werknemer
#40 Extra reiskosten na re-integratie
#47 Door re-integratie extra reistijd en reiskosten
#52 Gedeeltelijke re-integratie in lichtere functie van een andere arbeidsongeschikte werknemer

Bijzondere ziektegevallen (wel/geen doorbetalingsverplichting en hoogte loondoorbetaling)

#6 Ziekte naar aanleiding van cosmetische ingreep
#12 Alcoholverslaving
#17 Succesvolle re-integratie in tweede spoor
#29 Ziekengeld en bereiken pensioengerechtigde leeftijd
#30 Medewerker net in dienst en helaas al ziek, wat te doen?
#31 Recht op toeslagen bij re-integratie
#41 Medewerker ziek na overlijden partner
#49 Kosten spoor 1 en 2 hoger dan loondoorbetaling
#55 Verlagen loon tweede jaar
#58 Medewerker deelt operatie niet mee
# 61 Loonbetaling bij overuren tijdens arbeidsongeschiktheid

Contract soorten en uitbetaling ziekengeld

#20 MUP contract
#56 Min-Max contract

Contractverlenging tijdens ziekte

#14 Verlengen of niet?

Contractswisseling

#22 Overname
#28 Wel of niet ziek bij overname

Duurzame inzetbaarheid

#50 Subsidie voor werkgevers bij bedrijfsfysiotherapie

Gedeeltelijk ziek

#11 Doorwerken tijdens ziekte

Houden aan re-integratieverplichtingen

#2 Loonsanctie
#5 Eerstejaarsevaluatie
# 8 Geen contact meer met zieke medewerker
#15 Gesprek met een verzuimende medewerker
#19 Wachten op deskundigenoordeel
#23 Vergeten afspraak bij de bedrijfsarts
#24 Werknemer oneens met hersteld melding
#36 Voorkomen van ziekmelding
#39 Geloofsovertuiging
#42 Medewerker werkt niet mee aan re-integratie
#43 Werkgever is het niet eens met deskundigenoordeel UWV
#62 Werknemer wacht op advies en consult van de bedrijfsarts

Loonsanctie

#37 Loonsanctie
#45 Stagnatie van re-integratie tijdens lockdown Covid-19

Meerdere werkgevers

#25 Medewerker arbeidsongeschikt bij twee werkgevers

Samenwerking betrokkenen, stakeholders bij re-integratie

#3 Bedrijfsarts
#26 Wat kan een werkgever doen na een advies van een bedrijfsmaatschappelijk werker?
#44 Second opinion na oordeel bedrijfsarts
#48 Andere diagnose door fysiotherapeut

Tweede spoor

#35 Tweede spoor
#38 Eerste en Tweede Spoor parallel
#54 Vroegtijdig tweede spoor

Vakantie

#7 Vakantie tijdens ziekte

Verzuimgesprek

#21 Derde persoon bij verzuimgesprekken
#53 Communicatie tijdens re-integratie
#59 Loondoorbetaling na 1e ziektejaar

WIA

#10 Tijdens arbeidsongeschiktheid contract verlengen?
#46 Verlate uitslag WIA-keuring

Ziek uit dienst, ontslag en einde contract

#1 Ziek uit dienst
# 9 Ontslag nemen tijdens ziekte
#13 Blijf van mijn lijf huis
#18 Uit elkaar met wederzijds goedvinden
#34 Ziek tegen einde contract
#51 Met pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid
#57 Geen WIA na doorlopen poortwachter
#60 Ziek voor einde dienstverband

Zwangerschap

#4 Eerder terugkeren van zwangerschapsverlof
#27 Psychische klachten bij zwangerschap
#33 Verklaring vereist voor ziek door zwangerschap
#63 Hoe zit het met kosten voor zwangerschapsgerelateerde klachten als de werkgever Eigenrisicodrager is? (volgt nog)

Naar startpagina over verzuim en re-integratie

Contact met de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk
Schoonmakend Nederland bied je deze hulp met de Verzuimhelpdesk. De helpdesk is bereikbaar via e-mail of telefonisch 073-648 38 50. Stel je je vraag vóór 12.00 uur, dan krijg je diezelfde dag nog een reactie. De medewerkers beantwoorden eerstelijns vragen met betrekking tot verzuim die binnen een half uur kunnen worden afgehandeld.