Rechter geeft Schoonmakend Nederland gelijk in zaak TOGS

Persbericht 30 juli 2021

Rechter geeft Schoonmakend Nederland gelijk in zaak TOGS

De rechtszaak die Schoonmakend Nederland namens een lidbedrijf tegen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aanspande, is gegrond verklaard. In de rechtszaak draaide het om TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19), één van de regelingen die de Rijksoverheid vorig jaar introduceerde om bedrijven door de coronacrisis te helpen. Om voor TOGS in aanmerking te komen was één van de voorwaarden, dat de activiteiten van het bedrijf geregistreerd waren onder bepaalde SBI-codes. 'Facilitair management' kwam wel in aanmerking, maar 'interieurreiniging' niet. Hierdoor vielen verschillende schoonmaakbedrijven buiten de boot. 'Onterecht', oordeelde Schoonmakend Nederland. 

Expert

De brancheorganisatie spande een rechtszaak aan namens het lid. De uitspraak werd deze week bekend gemaakt: de rechter oordeelde dat de bracheorganisatie gelijk heeft. 'Op basis van de bedrijfsomschrijving bij de Kamer van Koophandel komt het bedrijf inderdaad in aanmerking komt voor TOGS.' 

Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland: 'Deze uitspraak is belangrijk voor onze schoonmaakbedrijven. Op basis hiervan zullen verschillende bedrijven alsnog aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling. Voor ons als brancheorganisatie is deze uitspraak ook belangrijk: het is een voorbeeld van hoe wij als Schoonmakend Nederland toegevoegde waarde bieden voor bedrijven in de branche. De volgende stap is om te bepalen hoe we deze uitspraak praktisch kunnen vertalen naar andere mkb’ers die vorig jaar ook onterecht geen beroep op de regeling konden doen’ 

Mkb-bedrijven  

TOGS was bedoeld voor mkb-ondernemers in branches die het meest geraakt waren door de maatregelen tegen het coronavirus. Door de stillegging van sectoren, zoals hotels en retail, werden verschillende bedrijven onevenredig hard geraakt. Om te voorkomen dat deze bedrijven in de problemen komen met het betalen van de vaste lasten, kon een beroep op TOGS worden gedaan. Ook in de opvolger van TOGS: TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) vallen verschillende schoonmaakbedrijven buiten de boot. Met de uitspraak van de rechter in de hand gaat de brancheorganisatie in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ‘De basis voor een gesprek over de toekenning van de TVL voor de bedrijven is met de uitspraak over TOGS gelegd,’ sluit Rommelse af.  

Gerelateerd