Ministerie SZW zoekt ondernemers om te praten over werken met zzp'ers in de schoonmaaksector

Nieuws 10 september 2021

Ministerie SZW zoekt ondernemers om te praten over werken met zzp'ers in de schoonmaaksector

Het Ministerie van SZW organiseert op dinsdag 28 september a.s. van 11.00 tot 13.00 uur een online bijeenkomst met als thema: werken met zelfstandigen (zzp'ers) in de schoonmaaksector'. We zoeken ondernemers die hun visie en praktijkervaring willen inbrengen. Wil je meepraten over dit onderwerp? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar Hermien Dautzenberg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Expert

Doelen

De bijeenkomst heeft meerdere doelen:

  • Het vergroten van de bewustwording en het draagvlak bij opdrachtgevers en opdrachtnemers voor het werken binnen het wettelijk kader;
  • (Meer) inzicht krijgen in mogelijke knelpunten die in de praktijk bestaan als gevolg van het wettelijk kader voor zzp'ers;
  • Gevoel krijgen bij wat de opvattingen zijn over de regels in de relatie tussen opdrachtgever en zzp'er;
  • Inzicht krijgen of en in hoeverre bepaalde soorten arbeidsrelaties zich wel of niet lenen om buiten dienstbetrekking te werken waaronder zzp-ers. 

Dit gesprek leent er zich ook voor om kenbaar te maken welke invloed zzp'ers hebben op de (arbeids)markt. Bij ondernemers, met name in de glasbewassing, wordt bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie vaker genoemd (zzp’ers mogen immers onbeperkt de werkmethoden gebruiken). Naast het Ministerie van SZW sluit ook de Belastingdienst aan om in gesprek te gaan naar aanleiding van vragen die mogelijk spelen over het toezicht op arbeidsrelaties. 

Instrument: webmodule

Om opdrachtgevers duidelijkheid, en waar mogelijk zekerheid, te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen, wordt een webmodule ontwikkeld. De pilot hiervan biedt ook een goede aanleiding om in gesprek te gaan over het belang van:

  • Ruimte voor ondernemerschap;
  • Het tegengaan van ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden;
  • Bescherming van kwetsbaren op de arbeidsmarkt;
  • Duidelijkheid over de status van de arbeidsrelatie voor zowel werkverstrekkers als werkenden.

Vanuit het Ministerie is men nadrukkelijk op zoek naar inbreng die meegenomen kan worden bij de evaluatie van de pilotfase van de webmodule.Gerelateerd