Verdere verdieping cao-voorstellen. Sociale partners gaan ‘strijd’ aan met elkaar

Nieuws 8 november 2021

Verdere verdieping cao-voorstellen. Sociale partners gaan ‘strijd’ aan met elkaar

Dag drie en vier van de cao-onderhandelingen vonden plaats in Hotel Mooi Rivier in het pittoreske Dalfsen. Op donderdag 4 november hebben de sociale partners overeenstemming bereikt over de integratie van de Arbeidsomstandigheden-CAO in de Arbeidsvoorwaarden-CAO. Met de integratie is er voortaan sprake van nog maar één CAO, wat een stuk praktischer is. 

Experts

Het eerste grote thema van de dag was de duurzame inzetbaarheid van ouderen. Als branche willen we dat oudere medewerkers gezond het pensioen halen én er in goede gezondheid van kunnen genieten. Om dit te bereiken, spraken de werkgevers en bonden over de Eerder Stoppen met Werken-regeling en het generatiepact. Beide regelingen kennen voors en tegens voor zowel de bonden als werkgevers.

Daarnaast ging de onderhandelingsdelegatie in gesprek over ziekteverzuim. Onder meer een andere invulling van de rol van de commissie Ziekteverzuim kwam aan bod. Ook stonden de partners stil bij het korte verzuim. Dit laatste is een groot probleem in de branche, wat ook door de bonden wordt erkend.

Vrijdag 5 november, dag twee, begon met een sportieve teambuildingsactiviteit in de buitenlucht. De onderhandelingsdelegatie, alle kaderleden van FNV en CNV en alle leden van de backingroep van Schoonmakend Nederland gingen figuurlijk de strijd met elkaar aan in de vorm van een Haka, de ceremoniële dans van de Maori’s uit Nieuw-Zeeland. Dit zorgde voor een ontspannen start van de tweede onderhandelingsdag waarin onder meer roostering en werken in de nacht zijn besproken. Aanvullend op de voorstellen die er lagen rondom roostering, droeg FNV nog een eigen voorstel aan. De laatste uren van dag twee zijn gebruikt voor het tekstueel verder aanscherpen van een aantal andere voorstellen.

De komende twee weken staan in het teken van het bestuderen en (opnieuw) doorrekenen van de nieuwe en aangepaste voorstellen om te komen tot een integraal (kwalitatief en financieel) voorstel dat Schoonmakend Nederland op 22 en 23 november presenteert aan de vakbonden.

Gerelateerd